miercuri, 17 iunie 2015

Tao Te Ching

Autor: Lao Tse
Sursa actuala:
http://zing.ro/tao-te-ching-%E2%80%93-cartea-despre-cale-%C8%99i-virtute_29.html
1.
Calea (Tao) care poate fi numită nu este Calea Ultimă.
Numele dat Căii nu poate fi numele veşnic.
Fără nume este esenţa Cerului şi a Pamântului.
Dând Căii un nume este ceea ce creează toate lucrurile.
Cine n-are dorinţe vede esenţa lucrurilor.
Cine are dorinţe vede doar manifestarea lor.
Amândouă aspectele au aceiaşi sursă,
Dar devin diferite atunci când sunt percepute.
Asemănarea lor este în profunzimea profunzimilor
Unde este poarta prin care totul ia fiinţă.
2.
Când frumosul este cunoscut ca frumos,
Atunci este cunoscut şi urâtul ca urât.
Când binele este cunoscut ca bine,
Atunci şi răul este cunoscut ca rău.
Astfel un aspect îşi are opusul său,
Greul şi uşorul se sprijină unul pe altul,
Lungul şi scurtul se opun unul altuia,
Înaltul şi josul sunt diferite ca nivel,
Vocea se sprijină pe sunet,
Începutul are totdeauna un sfârşit.
Înţeleptul astfel practică Non-acţiunea
Şi învaţă pe alţii prin exemplu, nu prin vorbe.
Lucrurile în lume sunt toate într-o stare relativă.
Înteleptul ştiind aceasta nu-şi arată preferinţele.
Priveşte totul cu egală consideraţie.
creează merite dar nu şi le însuşeşte.
El actionează optim, ia lucrurile aşa cum sunt.
Le îndeplineste, dar ramâne mai presus de merite.
Astfel că meritele ramân cu el tot timpul.
3.
Conducătorul se manifestă cu modestie,
Nu arată poziţii de putere,
Astfel că oamenii nu se vor confrunta.
Nu pune preţ pe lucruri,
Astfel că oamenii nu vor fura.
Nu arată lucruri care pot fi dorite,
Astfel că oamenii nu-şi vor strica inimile.
Înţeleptul conduce astfel oamenii
Ţinându-le inimile pure, dându-le mâncare,
Necreîndu-le ambiţii şi întărindu-le sănătatea.
Astfel Înţeleptul îi împiedică să cunoască răul,
Dorind mereu binele, cei cu gânduri rele nu pot acţiona.
El conduce subtil, toţi trăiesc astfel în pace.
4.
Calea (Tao) este goală, folosinţa-i nesfârşită.
Este adâncă, pare originea tuturor lucrurilor.
Pare că veşnic rămâne fără capăt.
Nu ştiu cum a fost creată,
Pare că a existat chiar înainte de Creator.
5.
Natura n-are preferinţe,
Consideră totul cu egalitate.
Tot aşa înteleptul n-are preferinţe pentru nimeni,
Pentru el, toţi sunt priviţi în egală măsură.
Universul este nesfârsit, în el se găseste totul.
Cu cât mişcă mai mult, cu atât mai mult este produs.
Prea multă vorbă duce la oboseală.
Mai bine se pastrează calea de mijloc.
6.
Spiritul nepătruns nu moare niciodată.
Se poate numi Mama tainică,
Care este poarta naturii, tot timpul în noi.
Folosită din plin niciodată nu se sfârşeşte.
7.
Universul dăinuieşte etern
Pentru că nu există pentru sine.
Astfel şi Înteleptul stând la urmă, ajunge în frunte.
Se neglijează pe sine însusi, si ajunge sa fie ocrotit.
Nu trăieşte pentru sine, trăieşte astfel din plin.
8.
Virtutea este fluidă ca apa.
Apa pătrunde subtil peste tot.
Tot astfel virtutea biruieşte fără efort.
Calea Tao este la fel.
Cel care caută îşi găseşte locul.
Simţămintele creiază o inimă adâncă.
Prietenia aduce bune relaţii cu toţi.
Vorba onestă creează încredere.
Cel ce conduce respectă regulile.
În afaceri corectitudinea este căutată
Timpul aşează lucrurile.
Virtutea acţionează astfel fără contradicţii.
9.
Întinderea prea mare a corzii
Crează prea mare tensiune.
Ascuţirea prea deasă a uneltei
O face curând de nefolosit.
Adunarea bogăţiilor într-un loc
Curând face locul nesigur.
A fi mandru de bogăţii şi onoruri
Este cauza căderii în disgraţie.
Înteleptul se retrage după îndeplinirea faptei.
Aceasta este Calea (Tao) a virtuţii (Te).
10.
Putem oare să ne unim sufletul
Şi să nu ne abatem de la Cale (Tao) ?
Putem să avem o respiraţie calmă ca a unui copil ?
Putem oare purifica viziunea vieţii,
Astfel ca ceea ce vedem să strălucească ?
Putem oare iubi și conduce oamenii
Cu subtilitatea Non-acțiunii?
Ne putem oare conduce singuri
Si închide sau deschide posibilități după voie ?
Putem oare invăța să avem access la totul
Prin puterea Căii (Tao) ?
Putem creea și hrăni?
Putem să ne eliberăm de dorința de a poseda ?
Putem face bine fără a dori ceva în schimb ?
Putem conduce fără a apăsa ?
Cine poate face acestea a dobândit marea Virtute (Te).
11.
Sunt 30 de spițe în butucul roții,
Dar folosirea lui depinde de golul din centru.
Vasul făcut din humă este util
Prin golul creeat de forma lui.
Casa cu ziduri, ferestre și uși
Este utilă prin golul creeat de acestea.
Deși prețuim ceea ce există, ne folosim de ceea ce nu există.
12.
Culorile îl orbesc pe om, sunetele îl asurzesc.
Gusturile îi slăbesc simțul gustului.
Alergatul la vânătoare îl sălbăticesc.
Ceea ce se obține greu îi îngreunează manifestarea.
Astfel că Înțeleptul se detașează de simțuri
Și trăiește în lumea lui interioară.
13.
Atât norocul cât și neșansa creează frică.
Gândul bun sau gândul rău, dualitatea
Care există tot timpul în mintea încordată.
Cum pot norocul sau neșansa să creeze neliniște ?
Cel norocos își asteaptă câstigul cu nerăbdare.
Iar cel nenorocos este neliniștit pentru ce a pierdut.
Cum pot gândul bun sau cel rău
Să existe în mintea incordată ?
Este pentru că avem un Ego.
Dacă n-am acorda Ego-ului importanță
Și încordarea minții s-ar diminua.
Astfel că cel care îi consideră pe alții
Ca și cum ar fi el însuși
Este demn de a conduce.
Celui care-i iubește pe alții cum se iubește pe el însuși
I se poate acorda încredere.
14.
Privind Calea Tao, nu poate fi văzută.
Încercând s-o ascultăm, nu poate fi auzită.
Dorind s-o simțim, nu poate fi atinsă.
Aceste trei însușiri nu pot fi definite.
Calea Tao nu poate fi astfel percepută.
Are ca esență Golul, este forma fără de formă,
Nu poate fi percepută cu simțurile.
Infinitul și Eternul nu se pot explica
Întâlnind Calea Tao nu-i poți vede începutul,
Urmând Calea Tao nu-i poți vede sfârșitul.
Cunoscând cum s-a manifestat Calea Tao în trecut,
Se poate intui prezentul.
A trăi prezentul ca oglindă a trecutului,
Aceasta înseamna a fi pe Cărarea Tao.
15.
În trecut, cei care urmau Calea Tao
Erau așa profunzi, cu greu puteau fi înțeleși.
Un astfel de Întelept era prudent
Ca unul care trece un râu iarna.
Era încet în a lua decizii, ca unul care se teme
Că ceea ce este spus se răstălmăcește.
Era modest ca și cum nu i s-ar cuveni nimic.
Se mișca așa usor ca ghiața ce se topește.
Era așa de simplu și natural ca lemnul din pădure.
Era gata de a primi ca o vale deschisă.
Era prietenos ca apele care se amestecă.
Cine este băgat în ape murdare,
Să le lase să se limpezească.
Cine este agitat, să încetinească activitățile.
Cei care merg pe Calea Tao nu se manifestă.
În acest fel potențialul lor rămâne neatins.
16.
Fiind fără de dorințe, se atinge liniștea.
Pentru tot ce capată existență,
Este un timp de absorbție în non-existență.
După o viguroasă creștere,
Orice dispare, întorcându-se astfel la sursă.
Întorcerea la origini este liniștea,
Repaosul este condiția naturală.
Întoarcerea la origini este eternitatea,
Cel ce știe aceasta este iluminat.
Cel ce nu știe are parte de suferință.
Cunoscând eternitatea se contopește cu totul.
Contopindu-se cu totul, expandează.
Prin expandare este prezent peste tot.
Fiind omniprezent atinge o stare înaltă.
Prin starea înaltă atinge Tao (Este pe Cărare).
Cine atinge Tao intră în eternitate.
Deși corpul îmbătrânește, spiritu-i nu moare niciodată.
17.
Cei mai buni conducători trec neobservați.
Alții pot fi iubiți și lăudați,
De alții oamenii se tem, alții sunt urâti.
Atunci când lipsește încrederea conducătorilor în oameni,
Nici oamenii nu pot avea încredere în conducători.
Cuvintele sunt totdeauna mai prejos de fapte.
18.
Atunci când Calea Tao este pierdută,
Apar multitudinea de reguli și legi.
Când Ego-ul se manifestă în oameni,
Se dă naștere la multă ipocrizie.
Când relațiile de familie slăbesc,
Se face mult caz de aceste legături.
Când o națiune este într-o stare de confuzie,
Țara produce mulțimea de patrioți.
Fiind pe Calea Tao lucrurile sunt în echilibru,
Făra Tao apar toate diferențele.
19.
Mergând pe Calea Tao și abandonând învățătura omenească,
Problemele izvorâte din morală vor dispare.
Abandonând dreptatea făcută de legi și reguli,
Dreptatea adevarată apare natural.
Abandonând profitul și lucrurile scumpe,
Societatea va scăpa de hoți și tâlhari.
Renuntând la aceste trei lucruri,
Se obține simplitatea, naturalețea și abundența.
20.
Renuntând la cauza durerii, durerea încetează.
Fie că spui “Da” sau “Nu” este tot o relativitate.
Fie că ceva este considerat “Bun” sau “Rău”,
Starea lor relativă rămâne.
Dacă alții se tem de ceva,
Este oare îndreptățit să ne temem și noi ?
Realitatea poate fi cu totul alta.
Oamenii lumii vor continua să se căsătorească,
Să facă sărbători și petreceri.
Urmând Calea Tao eu sunt fără de dorinți,
Ca un prunc care nu știe nici măcar să se bucure.
Fără certitudini, fără nimic al meu.
Oamenii lumii doresc să aibă lucruri,
Eu n-am nimic, pot fi numit nebun.
Alți oameni par că știu multe,
Eu par simplu și nu atrag pe nimeni.
Pentru alți oameni deosebirile sunt clare,
Numai eu văd totul ca întreg.
Par fără țel, ca valul mării dus,
Bătut de vânt, par că ajung niciunde.
Alți oameni au un țel, doar eu nu văd niciunul.
Sunt diferit de alții pentru că sunt pe Calea Tao.
21.
Virtutea (Te) urmează Calea (Tao).
Calea Tao nu se poate vede sau atinge.
Deși nevăzută și de neatins, conține totuși forme.
Nevăzută și de neatins, are totuși consistență.
Subtilă și ascunsă, are totuși esență.
Esența sa este eternă, dintotdeauna a existat,
Ca izvor al tuturor creațiilor.
Cum putem afla căile creației ?
Prin Calea Tao.
22.
Ce-i aplecat, se va ridica.
Ceea ce este strâmb, se poate îndrepta.
Golul atrage plinul.
Sfârșitul va fi reînnoit.
Cel ce are puțin va avea mult.
Cel ce are mult va pierde.
Cel Înțelept stă pe Calea Tao,
Astfel că este un model de urmat.
Nu este mândru, de aceea străluceste.
Nu se preamărește pe sine, de aceea este apreciat.
Nu se laudă, de aceea acumulează merit.
Nu se pune mai presus de toți,
De aceea este privit cu respect.
Nu este la concurență cu nimeni,
De aceea nimeni nu-i poate râvni locul.
Din vechime se spune să fim modești,
Astfel că integritatea nu se știrbește.
Cel integru este cel care călătorește pe Calea Tao.
23.
Vorbind puțin ramânem în repaos.
Vântul, furtuna trec, cum tot ce e-n natură-i trecător,
Așa și omul trece.
Dar cel ce urmează Calea Tao se identifică cu Tao.
Cel ce urmează Virtutea (Te) se identifică cu Virtutea.
Cei ce se pierd sunt una cu pierzarea.
Cei ce nu cred, nici ei nu sunt crezuti.
24.
Stând pe degetele picioarelor, postura-i instabilă.
Cu picioarele încrucișate, nu se poate merge.
Cel ce își dă mărire, nu are strălucire.
Cine se preamărește, nu este apreciat.
Cel ce se laudă, nu are merit.
Cel încrezut, nu este respectat.
Cel ce urmează Calea Tao îi evită pe aceștia toți.
25.
Înainte de existența Cerului și a Pământului,
Era ceva fără început și fără de sfârșit.
Neschimbat exista prin sine însuși.
Acest ceva umplea totul, era nesfârsit.
Poate fi considerat ca sursa universului.
Nu-l pot numi, silit să-i dau un nume,
Îl numesc Tao, îl cred ca fiind suprem.
Suprem înseamnă fără de sfârșit,
Fără de sfârșit se poate afla oriunde.
Este atât departe cât și aproape.
E Tao cel suprem,
Și cerul și pământul și omul sunt supreme.
Omul urmează legile pământului,
Pământul pe cele ale universului,
Universul urmează Tao,
Care este complet în sine.
26.
Ceea ce este ușor este deasupra greului.
Calmul este deasupra agitației.
Înțeleptul se eliberează de greu și agitație.
În mijlocul lumii fremătând el rămâne în repaos.
Conducătorul nu este superficial sau frivol.
Superficialitatea nu are bază solidă,
Așa cum graba face sa se piardă controlul.
27.
Bunul călător nu lasă urme.
Bunul orator nu se pierde în discuții.
Cel ce evaluează lucrurile nu se pierde în calcule.
Ușii încuiate bine nu-i trebuiesc mai multe încuietori.
Legând ceva bine cu o funie,
Alte funii nu mai sunt necesare.
Înțeleptul îi ajută pe toți prin prezența sa.
Toate lucrurile din jurul său sunt la locul lor.
Fiind în lumină, nimic nu se pierde.
Cel ce e bun învață pe cel rău prin exemplu bun,
Cel ce e rău învață pe cel bun prin exemplu rău,
Cei ce nu prețuiesc pe Înțelept și-a lui învățătură,
Trăiesc himere, amarnic se înseală,
Deși poate au educație aleasă.
Dar Înțeleptul e subtil în tot ce face.
28.
Cel ce își știe forța și rămâne slab,
E pe Cărarea Tao, simte că-i copil.
Cel ce se știe erudit și-și ține simplitatea,
Este exemplul bun.
Model fiind, e veșnic pe Cărarea Tao.
Cel ce atinge gloria și rămâne modest are Virtute (Te),
Atingând plinătatea vine din nou la sursa de unde toate au ieșit.
Cel Înțelept e astfel într-o continuă armonie,
Se scaldă în lumină, se află în repaos.
Fiind în repaos atinge infinitul.
29.
Cel care dorește să stăpânească lumea,
Dându-i amprenta sa, nu poate reuși.
Căci lumea este sacră, nu poate fi schimbată permanent.
Fiind siguri de ceva, putem oricând să pierdem.
La drum, unii-s în față, alții-n spate,
Unii respiră greu, alții ușor,
Unii sunt tari, alții mai slabi,
Unii umblă în car, alții pe jos.
Cel Înțelept păstrează calea de mijloc,
În armonie nu exagerează, nici nu lenevește
Nici cu corpu-i nici cu mintea-i.
30.
Conducătorul ce urmează Calea Tao,
Nu recurge la forță pentru a cuceri.
Căci știe că-n atac ripostă va primi.
Distrugeri mari urmează și foamete și boli.
Cel luminat nu recurge la forță pentru a-și creea glorie.
Își conduce treburile fără a ofensa pe nimeni.
Și nu recurge la luptă decât forțat de apărare.
Astfel el nu tulbură armonia.
Cel ce folosește forța nu este pe Cărarea Tao,
Iar cel ce nu este pe Cărare va pieri.
31.
Armele aduc nenorociri.
Cel ce urmează Calea Tao le detestă.
Nu le folosește decât constrâns de necesitate.
Chiar și atunci le folosește cu reținere.
Liderul Întelept chiar și când invinge,
Nu se bucură de victoria lui,
Nu se bucură de uciderea adversarilor.
Intră în bătălie mâhnit că trebuie s-o facă.
Căci victoria nu este celebrare ci funeralii.
Cel ce se bucură de ucideri și crime,
Nu este pe Calea Tao.
32.
Calea Tao este prea subtilă pentru a fi definită.
Manifestându-se capătă un nume.
Când un Conducător urmează Calea Tao
Este urmat onest de cei supuși
Și pacea va dăinui în regat.
Înțeleptul care cunoaște Calea își știe limitele,
Cel ce-și cunoaște limitele este pe Cărare.
Tao întrepătrunde totul, toate ființele se intorc în Tao,
Cel Înțelept știind aceasta aplică Tao în tot ce face.
33.
Cunoscându-i pe alții este înțelepciune,
Cunoscându-se pe sine însuși este iluminare.
Învingând un adversar este tărie,
Învingându-se pe sine însuși este cu adevărat putere.
Mulțumit cu ce are, Înțeleptul este bogat,
Cel perseverent ajunge la îndeplinirea scopului.
Cel care nu-și pierde ținta se menține.
Chiar și după moartea fizică
Puterea celui Înțelept produce efecte pozitive.
Astfel el trăiește în eternitate.
34.
Tao cuprinde tot universul,
Toate lucrurile își au izvorul în Tao.
Nu respinge pe nimeni și nimic.
Cel pe Cărare e creator, dar nu-și însușește ceea ce creează.
E generos, dar nu profită de recunoștința altora.
Fără dorințe proprii trece nebăgat în seamă.
Înfăptuiește lucruri bune, dar nu-și atribuie merite.
Nemanifestându-și mărirea, Înțeleptul este cu adevărat măreț.
35.
Fiind pe Cărarea Tao toate ființele
Se îndreaptă către calea firească.
Pe Cale sunt armonia, sănătatea, pacea și fericirea.
Cel ce gustă din dulceața-i, va vrea să rămână.
Dar Calea este cu mult mai profundă,
Transcende gustul, nu poate fi văzută,
Auzită, simțită sau cuprinsă.
36.
Liderul Înțelept cunoaște aceasta.
Ceva se contractă pentru că era dilatat.
Ceva slăbește pentru că era tare.
Ceva se înalță pentru că era jos.
Cineva primește pentru că a dat.
Aceasta-i înțelepciune.
Subtilul e mai presus de grosier.
Așa cum peștele nu trebuie să iasă din apă
Tot așa Liderul Înțelept nu face caz de forță.
Prin simplitate se aduce pacea,
Încredearea aduce armonie.
37.
Cărarea Tao pare inactivă, dar totul este îndeplinit.
De-ar fi urmată de conducători,
Lumea s-ar îndrepta prin ea insăși.
Căutând soluții la multele probleme,
Simplitatea este de urmat.
Simplitatea evită înmulțirea dorințelor.
Dorințele puține aduc liniștea.
Fără multe dorințe, lumea se armonizează prin ea însăși.
38.
Înțeleptul nu-și afișează virtutea și de aceea este virtuos.
Omul obișnuit își afișează virtutea și de aceea este slab.
Virtutea superioară nu intervine deschis,
Lucrurile sunt astfel duse la bun sfârșit.
Virtutea inferioară totdeauna se manifestă,
Iar lucrurile rămân neterminate.
Bunătatea Înțeleptului nu are un motiv în sine,
Astfel că treptat oamenii îl urmează.
Urmând Calea Tao apare și Virtutea (Te).
Când virtutea dispare, apare bunăvoința,
Când bunăvoința dispare, apare compasiunea,
Când compasiunea dispareă, urmează regulile.
Prin reguli sinceritatea și încrederea dispar.
Astfel apar confuzia și distorsiunea evenimentelor.
Înțeleptul vede și adâncul, nu numai suprafața.
Vede fructul potențial în floare.
Astfel prin virtutea sa, vede realitatea
În locul manifestărilor trecătoare.
39.
Fiind în armonie cu Calea Tao
Cerul și-a dobândit claritatea.
Prin armonie Pământul a devenit stabil.
Prin armonie lucrurile au fost treptat create.
Fără Calea Tao omul se depărtează de Cer,
Fără Calea Tao își pierde stabilitatea pe Pământ.
Când echilibrul dispare, și omul dispare.
Înțeleptul vede totul într-un echilibru,
Este modest, nu intervine.
El lasă Calea Tao să se manifeste
Unindu-se cu Calea Tao intră în armonie.
40.
Mișcarea eternă Tao e întoarcerea la sursă
Pornind de jos e felul etern de a începe.
Toate lucrurile apar din manifestare (ființă),
Manifestarea izvorăște din nemanifestare (neființă).
41.
Atunci când Înțeleptul aude despre Calea Tao
Nu întârzie să o urmeze.
Cel mediocru, când urmează, când se lasă.
Ignorantul când aude de Calea Tao se amuză prostește.
Fiind ignorant, de nu s-ar amuza, Calea n-ar fi Calea Tao.
De aceea se spune:
“Cei ignoranți fac haz de cel iluminat,
Consideră sfatul bun fără utilitate,
Calea valoroasă le pare neînsemnată”.
Cel Înțelept pare gol ca o vale.
Virtutea pură pare a fi fără miez.
Preaplinului extins fiind, i se văd cu greu marginile.
Ceea ce-i simplu pare fără consistență.
Există o cale a perfecțiunii.
Universul nu se oprește într-un punct.
Cunoașterea necesită timp de a se acumula.
Muzica se învață țintind către subtil.
Calea Tao nu poate fi cuprinsă
În manifestare aduce împlinire
Celui ce-o urmează pentru a se perfecționa.
42.
Calea Tao s-a manifestat la începuturi.
Acea manifestare a devenit cauza altei manifestări.
Aceasta la rândul ei a produs o alta.
Așa au apărut toate lucrurile.
Perechea de contrarii Yin și Yang au aparut,
Energia (Ch’i) le-a pus în mișcare.
Armonia astfel s-a stabilit.
Oamenii obișnuiți sunt dependenți,
Doar Înțeleptul este mulțumit cu sine însuși.
Trăind prin sine însuși se aliniază armoniei Căii Tao.
43.
Observând curgerea lucrurilor, ușorul va depăși greul,
Ceea ce n-a venit încă, va înlocui ceea ce este,
Non-acțiunea este astfel superioară acțiunii.
Puțini sunt în lume care pot instrui fără cuvinte.
Aceasta este calea Înțeleptului.
44.
Între glorie și sănătate ce este mai important?
Între bogăție și fericire ce este mai prețios?
A alerga după câștiguri e pierdere sigură.
Dacă fericirea ar veni cu bogăția,
Ar fi mulți oameni fericiți, dar ei nu sunt.
Cel mulțumit cu ce are, evită înjosirea.
Cel ce știe să se oprească la timp, nu intră în pericol.
Astfel Înțeleptul dăinuiește.
45.
Perfecțiunea nu are capăt, oricât ar fi de-naltă,
Ceva mai poate fi adăugat.
Folosu-i e astfel din ce în ce mai bun.
Nemărginirea oricât ar fi de mare, ceva mai poate fi adăugat.
Și folosința-i din ce în ce mai multă.
Ceva oricât de drept ar fi, mai poate fi-ntreptat.
Măiestria de a face ceva, poate încă să crească.
Oratoria maestrului poate fi încă mai bună.
Ce este în mișcare poate fi îmbunătățit.
Doar nemișcarea este completă-n toate,
Ea e suportul, modelul a orice, conduce totul.
46.
Când oamenii urmează Calea Tao,
Caii comunității sunt pe ogor la muncă.
Când oamenii nu urmează Calea Tao,
Caii comunității sunt pregătiți de luptă.
Câmpul rămâne astfel nelucrat.
Nu este eroare mai mare, decât dorințele deșarte.
Nu este mai mare suferință decât lipsa de mulțumire.
Nu este mai mare calamitate decât lăcomia.
Căci celui ce-și limitează dorințele, nimic nu îi lipsește.
Ogoru-i cultivat, e mulțumit cu tot ce are.
47.
Cunoașterea trebuie să vină din interior.
Mintea omului poate lua forme variate.
Fără a merge-n lume, lumea se cunoaște.
Fără a privi pe fereastră, cerul poate fi cunoscut.
Cu cât ne depărtăm mai mult,
Cu atât cunoaștem mai puțin.
Înțeleptul ajunge la destinație fără să pornească,
Vede lumina fără a privi.
Înțelege fără a cerceta, îndeplinește toate în repaos fiind.
48.
Mergând pe calea lumii lucrurile se acumulează,
Mergând pe Calea Tao lucrurile se împuținează.
Prin împuținare se ajunge la nimic, la sursă.
Prin mișcare lucrurile sunt scoase din starea lor firească.
Efortu-i necesar de a le echilibra.
Pe Calea Tao lucrurile sunt deja în echlibru.
Acțiunea nu este astfel necesară.
49.
Înțeleptul nu are Ego, se identifică cu universul.
Este bun și cu cei buni și cu cei răi.
Căci virtutea-i este bunătatea.
Este onest cu cei onești și cu cei neonești.
Căci virtutea-i este onestitatea.
El tratează pe toți cu aceeași imparțialitate.
Trăiește simplu și în armonie.
Pe toți îi privește ca o mama pe copii.
În inima lui încape întreaga lume.
50.
Venind în lume este ieșirea din Tao,
La moarte este intrarea în Tao, în repaos.
Înțeleptul știind aceasta nu tulbură armonia.
Așteaptă să înțeleagă ce se arată a urma,
Arătându-se lumina este pe Calea Tao.
Toate pericolele sunt astfel evitate.
El așteaptă astfel tot timpul în repaos.
Deși trăiește-n lume e pe Cale,
Moartea-i nu-i decât o continuare.
51.
Calea Tao produce toate lucrurile,
Virtutea (Te) le întreține.
Armonia se întreține urmând Calea Tao,
Valoarea lucrurilor se naște
Din a poseda Virtutea (Te).
Urmând Virtutea (Te) este progres și dezvoltare,
Lucrurile sunt îngrijite, protejate, ființele hrănite.
Deși totul e-n Tao, se manifestă ca și cum n-ar poseda nimic.
Așa-i și Înțeleptul, seamănă Virtutea (Te) în tot ce face,
Nimic nu-și însușește, e astfel pe Cărare.
52.
Tao este cauza a totul.
Cunoscând cauza se pot cunoaște manifestările.
Fiind în mijlocul manifestărilor putem privi la sursă.
Astfel Înțeleptul trăiește-n armonie,
Nu se expune, astfel se protejează,
Prin expunere se creează mulțimea de probleme,
Văzând esența lucrurilor știe ce se va întâmpla,
Prin sensibilitate își manifestă tăria,
Prin introspecție e mereu în armonie,
Aceasta-i în fapt a trăi în eternitate.
53.
Cunoscând Calea Tao pot vorbi despre ea.
De-ar fi să dau un sfat aș spune să mergeți pe Cărare.
Deși Calea-i ușoară, fiind ignoranți
Mulți oameni preferă căile laterale.
În loc să folosească resursele pentru viață,
Unii conducători cheltuiesc pentru înarmare.
Când conducătorii sunt iresponsabili,
Poporul suferă, țara e împovărată.
54.
Înțeleptul își sădește cu grijă semințele,
Își construiește solid casa,
Astfel că grija și lucrul bine făcut
Rămân o pildă pentru generațiile care vin.
Prin practica Căii Tao pentru el
Cel Înțelept urmează Virtutea (Te).
Practicată de o familie
Virtutea aduce abundență.
Practicată de o comunitate de oameni
Virtutea aduce înflorire.
Practicată de o țară întreagă
Virtutea devine exemplu pentru alte țări.
Practicată de întreaga lume
Virtutea devine un bun universal.
Dacă un om urmează virtutea
Este un exemplu pentru familia lui.
Când o familie urmează virtutea
Este un exemplu pentru comunitate.
Când o comunitate practică virtutea
Este un exemplu pentru țară.
Când o țară practică virturea
Este un exemplu pentru întreaga lume.
Se poate proba aceasta prin simpla observație.
55.
Cel care urmează Calea Tao pare un copil.
Pare că nu are forță și tărie, dar strânsoarea lui e fermă.
Pare că nu are energie, dar mișcarea-i e plină de elan.
Pare că nu are nimic de spus,
Dar vorba-i vine totdeauna la timp.
Înțeleptul e mereu în armonie,
Fliind în armonie se aliniază cu eternul,
Aliniindu-se cu eternul este mereu în lumină.
56.
Cel ce știe nu vorbește, cel ce vorbește nu știe.
Închizând ochii, neascultând, nemirosind,
neatingând, negustând se închid simțurile.
Dar o lume a armoniei se deschide în interiorul minții.
Astfel Înțeleptul nu este preocupat
De prieteni sau dușmani, de glorie sau disgrație.
Ajunge la perfecționare urmând Calea Tao.
57.
O țară este dreaptă prin legi drepte.
Un război se câștigă printr-o tactică avansată.
Printr-o voință puternică, o dorință este îndeplinită.
Prea multe legi înmulțesc fărădelegile,
Pregătirea prea mare de război aduce războiul.
Propagarea dorințelor aduce conflictul între oameni.
De aceea Înțeleptul spune:
“Nu aduceți prea multe legi,
Și poporul se va conduce el însuși.
Gândiți-vă la pace și țara nu va suferi.
Trăiți în simplitate și oamenii vor trăi în armonie”.
58.
Când conducătorii nu pun prea multe restricții
Oamenii sunt multumiți.
Când conducătorii pun prea multe restricții
Oamenii sunt nemultumiți.
Din prea multă abundență apare sărăcia.
Dintr-o mare sărăcie se ivește prosperitatea.
De aceea cumpătarea este cea mai bună.
Înțeleptul este cumpătat.
Se dă exemplu pe el însuși prin pildă vie.
Nu-și impune voința, de aceea e urmat,
E precis în acțiune, de aceea rezultatele sunt cele așteptate,
Exigent cu el, dar flexibil cu ceilalți,
Mulțumit în ce face, e remarcat oricând de oameni.
59.
Pentru a conduce o țară, moderația este necesară.
Înțeleptul fiind moderat este pe Cărarea Tao,
Fiind pe Cărare are Virtute în tot ce face.
Astfel că el poate înfăptui orice.
Poate să conducă și o țară.
Poate astfel să pună o bază solidă
Prin pilda vie pe care o dă.
Înțeleptul e vrednic să conducă
Pentru că urmează calea cerului.
60.
O țară se conduce cu mult tact.
Când țara este condusă cu înțelepciune
Forțele răului nu au putere.
Oamenii nu mai întrețin astfel forțele malefice.
Înțeleptul și oamenii din jurul lui
Își întrețin reciproc atitudinea pozitivă.
În tot ce fac, Virtutea se arată,
Astfel că lumea se perfecționează continuu.
61.
O țară întinsă are mare putere de atracție.
Acolo mulți se întâlnesc,
E ca principiul feminin care atrage supunându-se.
Cel care se supune conduce cu subtilitate.
Tot astfel dacă o țară mare nu-și arată mândria și puterea
Cucerește țările mici fără lupte.
Dacă o țară mică se supune, se întregește astfel cu o țară mare.
Astfel că țara mare are mai mulți oameni
Iar țara mică are mai mult spațiu.
Câștigul este astfel reciproc.
62.
Calea Tao este calea luminii.
Pentru oamenii buni este o comoară, cei răi fug de ea.
Se pot câștiga oamenii cu vorbe frumoase,
Se poate câștiga respectul prin fapte frumoase.
Dar Calea Tao este mai presus de bine.
Cel care o vede se scaldă în lumină.
Alegând un conducător,
Nu bogăția sau experiența sunt necesare,
Ci gradul lui de competență pe Cărarea Tao.
De ce cei din vechime prețuiau pe aceia care erau pe Cărare?
Pentru că erau iubiți de popor.
63.
Acțiunile bune nu se fac în grabă,
Munca bună nu necesită epuizare.
În cursul timpului ce este mic crește,
Ce este în urmă ajunge în frunte.
Marile călătorii încep cu un pas timid,
Marile realizări au începuturi modeste.
Înțeleptul vede persectiva lucrurilor
În pași timizi, începuturi modeste.
De aceea Înțeleptul urmând Calea Tao,
Cu cumpătare întreprinde orice,
Astfel că tot ce face e solid, durează,
Îndeplinește totul fără grabă și eforturi.
64.
Problemele pot fi evitate chiar înainte de a începe,
Armonia este astfel menținută
Înainte ca să apară confuzia.
Închizând ușa nimeni nu poate intra.
Un mare copac a fost la început o mlădiță mică,
O mare călătorie de mii de kilometri
Începe cu un pas.
Înțeleptul nu insistă să câștige nimic,
Nu aleargă după glorie sau competiții.
Astfel nu poate pierde nimic.
Este exemplul de înfăptuire a lucrurilor fără efort.
65.
Înțelepții din vechime învățau pe oameni viața simplă,
Fără viață simplă multe cunoștiințe sunt nefolositoare.
Conducătorii înșelând poporul
Face ca și poporul să umble după înșelătorii.
Astfel că înșelăciunea îi stăpânește pe toți.
Știind acestea, se pot evita multe rele.
66.
Un râu curge către părțile cele mai joase ale văii,
Râul este astfel stăpânul văii.
Pentru a-i câștiga pe oameni, trebuiesc serviți,
Pentru a-i conduce pe oameni, trebuiesc urmați.
Astfel când Înțeleptul îi conduce pe oameni
Ei nu se simt apăsați,
Când Înțeleptul stă în fața oamenilor,
Ei nu se simt confruntați.
Astfel Înțeleptul este pildă vie,
Cei din preajma lui se simt ocrotiți.
67.
Cei ce urmează Calea Tao au trei calități esențiale,
Compasiunea prin care se dobândește curajul,
Prudența, prin care se dobândește puterea,
Modestia, prin care se dobândește influența.
Dar acțiunile obișnuite ale oamenilor
Sunt să premărească pe erou.
Să dobândească putere prin lipsa de prudență,
Să-și crească influența prin afișarea mândriei.
Doar cel cu compasiune este cu adevărat curajos,
Doar cel prudent are cu adevărat putere,
Doar cel modest poate influența cu adevărat oamenii.
El este astfel pe Cărarea Tao.
68.
Compasiunea este cea mai bună apărare.
Un luptător eficient nu e fricos,
Nu-și arată agresivitatea,
Cuceritorul eficient nu se implică în lupte grele,
Un adevărat conducător nu-i plin de autoritate.
Cel fără frică și agresivitate atrage pe alții,
Cuceritorul nu stăpânește prin violență,
Conducătorul nu ajunge în frunte prin autoritate.
Fiind în armonie cu natura totul se poate înfăptui.
69.
E mai ușor a da înapoi zece metri decât a avansa unul.
Disputele pot fi câștigate prin simpla așteptare,
În loc de avansare agresivă, se merge înapoi și se așteaptă.
Fără a afișa putere, fără înarmare agresivă
Bătăliile pot fi cucerite.
Nu subestima adversarul, nici pe cei hotărâți în luptă.
Agresivitatea pare a câștiga,
Dar cel cu compasiune până la urmă e biruitor.
70.
Puțini sunt în lume cei ce-l urmează pe Înțelept,
Care se manifestă cu multă simplitate.
Omul obișnuit înțelege greu calea Înțeleptului,
Deși faptele sunt evidente.
Onorând pe Înțelept ne facem părtași înțelepciunii lui.
El poate n-are haine scumpe sau de remarcat,
Înțeleptul poate părea fără însemnătate,
Dar comoara sa este în inimă.
71.
Cunoscându-ne limitele este înțelepciune,
Necunoscându-ne limitele este ignoranță.
Înțeleptul își cunoaște limitele.
Astfel că știe oricând cât poate face.
72.
Înțeleptul nu intervine fără a fi chemat,
Nu se amestecă în treburile altora,
Exceptând doar pentru a se apăra.
Deși se cunoaște bine pe sine însuși
Înțeleptul nu face caz de propria-i personalitate,
Se respectă pe sine însuși,
Dar nu așteaptă de la alții respect.
Lasă lucrurile să treacă
Atunci când știe că nu au nici o legătură cu el,
Se implică astfel numai
În ce este semnificativ pentru viața-i.
73.
Un viteaz care nu se stăpânește, fie ucide, fie e ucis,
Un viteaz care se stăpânește trăiește
Și nu vatămă pe nimeni.
Cerul îl protejează pe cel ce nu vatămă,
Așa-i și Calea Tao, nu se opune, nu se străduiește,
Deși nu vorbește i se răspunde,
Deși nu cere, i se îndeplinesc dorințele,
Deși nu dorește să întreprindă ceva,
Totul se înfăptuiește.
În marea-i vastitate Tao pare că-i gol,
Dar e ca sita, nimic nu scapă din legile-i firești.
74.
Justiția nu se poate baza pe amenințarea cu moartea,
Căci pentru cei cărora nu le e frică de moarte
Ar fi întrutotul ineficientă.
Când asuprirea aduce moartea la orice pas,
Cui îi mai e frica de moarte?
Judecătorii într-o astfel de țară sunt inutili.
75.
Când conducătorii devin lacomi exploatând poporul,
Poporul flămânzește.
Când conducătorii își urmăresc doar interesele proprii,
Oamenii devin răzvrătiți.
Când conducătorii ucid fără motiv,
Oamenilor nu le mai este frică de moarte și se răscoală.
76.
Omul se naște plăpând și sensibil,
La moarte e tare și înțepenit.
Mlădițele tinere sunt flexibile și fragede,
Când planta se usucă, se întăresc și mor.
Ce-i tare, înțepenit, exprimă moartea,
Ce-i slab, plăpând, sensibil e semn al vieții.
Așa cum pomul tare nu se poate îndoi
Bătut puternic de un vânt, se rupe.
Tot astfel ce-i inflexibil se-ndreaptă către moarte.
Ce-i tare și înțepenit cade la pământ,
Ce e ușor, flexibil, e dus de vânt departe.
77.
Calea Tao e ca un arc întins,
Partea-i de sus se coboară, cea de jos se ridică.
Ce este în exces se diminuează, ce este puțin crește.
Calea Tao ia de acolo de unde este prea mult
Și pune acolo unde este prea puțin.
Pe când calea oamenilor este de a lua de la cei ce au puțin
Și de a da celor ce au prea mult.
Cum s-ar putea astfel lumea mulțumi ?
Cel Înțelept știe că nu posedă nimic cu adevărat,
Își dă surplusul lumii, fără să aștepte ceva în schimb.
Lucrează fără a-și însuși meritele și este pildă vie.
78.
Nu este nimic mai flexibil ca apa, dar deși-i slabă,
În timp, poate pătrunde piatra cea mai tare.
Ușorul, în timp învinge greul,
Ceea ce-i slab, în timp doboară ce e tare,
Deși aceste lucruri se cunosc de toți,
Puțini sunt pregătiți să le aplice.
Astfel că cel ce e modest e cel mai potrivit ca să conducă,
Cel ce rezolvă problemele altora, este adevăratul conducător.
79.
Când legile și regulile apasă pe capul oamenilor,
Ei au dorința firească să le încalce.
Cel Înțelept își face datoria,
Deși n-așteaptă nimic de la nimeni.
Astfel este virtuos.
Dar nu-și însușește virtutea proprie.
Întocmai ca natura, nu-și impune voința,
E astfel pe Cărarea Tao.
80.
Într-o comunitate mică cu câțiva oameni,
A poseda lucruri care nu sunt utile nu are sens.
A prețui viața simplă este mai important.
Pentru a cunoaște lumea, a pleca nu-i necesar.
Se poate folosi lumina minții.
Pentru apărare nu este nevoie de a arăta armele,
Ele sunt ținute la păstrare, la nevoie.
Pacea și liniștea să domnească,
Bunele relații cu vecinii sunt esențiale,
Cel Înțelept rămâne astfel liber.
81.
Înțeleptul e onest, nu folosește vorbe goale,
Vorbăria goală nu este onestitate.
Cei care par cultivați nu sunt iluminați,
Cei bogați nu pot fi multumiți.
Înțeleptul nu trăiește pentru sine însuși,
Făcând mult bine pentru alții, e mulțumit,
Cu cât dă mai mult, cu atât primește mai mult,
În jurul lui totul se armonizează.
Pentru că e pe Calea Tao în Virtute (Te).
Copyright © 2000 by Octavian Sarbatoare
This work is copyright-protected. The author grants the right to copy and distribute this file, provided it remains unmodified and original
authorship and copyright is retained.

duminică, 8 martie 2015

Tablitele de smarald ale lui Thoth Atlantul"Relaxati-va mintea şi corpul.
 Apoi fiti siguri ca sufletul vostru va fi chemat.
 Acum va voi da Cheia spre Shamballa, locul unde Fratii mei locuiesc în intuneric: Dar un intuneric plin cu Lumina Soarelui, Intunericul Pamantului dar Lumina a Spiritului, calauze pentru voi dupa ce eu voi pleca.
 Asezati-va corpul aşa cum v-am invatat.
 Indreptati-va spre barierele locului ascuns şi indepartat.
 Stati în fata portilor şi a paznicilor lor.
 Ridicati barierele pronuntand aceste cuvinte: 
Eu sunt Lumina. Intuneric nu e deloc în mine. Eliberat sunt din sclavia noptii."


TABLITELE DE SMARALD ALE LUI THOTH, ATLANTUL
          PREFATA.
          Istoria tablitelor tradusa în urmatoarele pagini pare ciudata şi trece dincolo de credintele oamenilor de stiinta moderni. Vechimea lor este incredibila (36 000 ani i. H.). Cel care a scris-o este THOTH, un preot-rege atlant care a fondat o colonie în Egiptul antic dupa scufundarea tarii-mama, Atlantida.
          El este cel care a construit Marea Piramida din Giza, în mod eronat atribuita lui Keops. In aceasta el a incorporat cunostintele intelepciunii antice şi tot acolo a pus la pastrare în siguranta inscrisuri şi instrumente din vechea Atlantida.
          Vreme de aproape 16 000 de ani el a condus stravechea rasa a Egiptului, intre 52 000 i. H. pana în 36 000 i. H. La acea vreme, stravechea rasa barbara din care faceau parte el şi adeptii lui, se ridicase la un inalt grad de civilizatie.
          Thoth era nemuritor deoarece invinsese moartea, trecand în celelalte planuri de existenta la dorinta, prin dematerializare. Intelepciunea lui imensa l-a facut conducator peste diferite colonii atlante, inclusiv peste cele din America de Sud şi Centrala.
          Cand a sosit timpul sa paraseasca Egiptul, a ridicat Marea Piramida deasupra Marii Sali din Amenti. Acolo a depozitat documentele şi a desemnat pe cei mai de incredere oameni ai sai sa le pazeasca.
          Mai tarziu, descendentii acelor paznici au devenit preotii Piramidei, cei care l-au zeificat pe Toth declarandu-l Zeul Intelepciunii. Conform legendei, Sala din Amenti a devenit "lumea de dincolo", sala zeilor, pe unde trecea sufletul pentru judecata de dupa moarte.
          În ultimele secole, spiritul lui Thoth a trecut în corpurile oamenilor în maniera descrisa de tablite. Ca atare el s-a incarnat de trei ori, ultima oara fiind cunoscut ca HERMESde trei ori nascutul.
          În timpul acestei incarnari a lasat documentele cunoscute de catre ocultistii moderni sub numele de "Tablitele de Smarald", o prezentare mai tarzie şi cu mult mai saraca a enigmelor lumii antice.
          Tablitele traduse în aceasta lucrare sunt zece la numar şi au fost lasate în Marea Piramida în grija preotilor. Cele zece tablite sunt impartite in
          13 parti, de dragul conventiei.
          Ultimele doua sunt atat de importante, incat este interzisa prezentarea lor publicului larg în prezent. Totusi continutul celorlalte dezvaluie secrete care se vor dovedi de o inestimabila valoare pentru cei care le vor cerceta cu seriozitate.
          Ele ar trebui citite nu o data ci de o suta de ori pentru ca doar aşa ar putea fi dezvaluit adevaratul inteles. O citire superficiala ar oferi cateva sclipiri de frumusete dar un studiu atent va deschide caile intelepciunii celui ce cauta.
          În continuare cateva cuvinte despre modul în care aceste secrete au fost dezvaluite omului modern, dupa ce au stat indelung timp ascunse.
          Cu aproximativ 1 300 de ani i. H. Egiptul, vechiul KHEM, era în mare fierbere iar multe delegatii de preoti au fost trimise în diferite parti ale lumii. Printre acestea s-au numarat şi preotii Piramidei care au purtat cu ei tablitele de smarald ca pe un talisman. Cu ajutorul tablitelor ei puteau exercita o anumita autoritate asupra preotilor din celelalte colonii atlante.
          Legenda spune ca aceste tablite imputerniceau pe purtator cu autoritatea lui Thoth.
          Grupul de preoti care detineau tablitele au emigrat în America de Sud.
          Aici i-au gasit pe Mayasi, un popor infloritor, care isi aminteau mult din intelepciunea straveche.
          Preotii s-au statornicit în acele locuri. In secolul X mayasii colonizasera peninsula Yucatan iar tablitele au fost asezate sub altarul unuia din templele inchinate zeului Soare. Dupa cucerirea mayasilor de catre spanioli, orasele au fost abandonate iar comorile au ramas ascunse şi uitate în temple.
          Trebuie sa se inteleaga ca Marea Piramida a fost şi este inca un Templu de initiere. Isus, Solomon, Apolonius şi multi altii s-au numarat printre cei initiati aici. Scriitorul (care este în continua legatura cu Marea Camera Alba din Piramida) a primit instructiuni sa recupereze şi sa aduca inapoi în Marea Piramida tablitele stravechi.
          Acest lucru s-a realizat. Inainte de a le inapoia i s-a acordat permisiunea sa le traduca şi sa pastreze o copie a intelepciunii inscrisa pe tablite. Evenimentul a fost posibil în 1925 şi abia acum s-a acordat permisiunea de a fi publicate. E posibil ca unii sa zambeasca ironic.
          Totusi cercetatorul atent va citi printre randuri şi va descoperi intelepciunea ascunsa în ele.
          Daca Lumina se afla în interiorul tau, informatia cuprinsa în tablite va gasi în tine un ecou.
          În continuare este descrisa infatisarea tablitelor: Sunt 12 tablite din smarald verde, facute dintr-o substanta transmutata alchimic. Sunt foarte rezistente la orice element şi substanta. Mai exact structura atomica şi celulara fiind fixa ea nu permite nici o schimbare.
          Din aceasta cauza tablitele contrazic legea ionizarii referitoare la corpurile fizice. Pe ele sunt gravate caractere din vechea limba atlanta.
          Acestea reactioneaza la undele cerebrale emise de creierul celui ce citeste, eliberand vibratia mentala asociata în mintea cititorului.
          Tablitele sunt prinse intre ele cu inele facute dintr-un aliaj de culoarea aurului, suspendate de o tija din acelasi material.
          Pe intelepciunea continuta în aceste tablite se bazeaza misterele stravechi. Pentru cel ce citeste cu mintea şi ochii deschisi, intelepciunea personala se va multiplica de 100 de ori.
          Citeste! Crezi sau nu, citeste iar vibratia tablitelor va trezi "ceva" în tine.
          În paginile urmatoare voi dezvalui cateva enigme putin cunoscute chiar de catre slujitorii adevarului.
          Cautarea omului în dorinta de a intelege legile care-i guverneaza viata este nesfarsita. Cu toate acestea el nu a reusit sa treaca de valul care apara planurile superioare de viziunea lui materiala asupra vietii şi adevarului. Adevarul este gata sa fie asimilat de catre cei care-si largesc propria viziune intorcandu-se catre ei insisi şi nu cautand în afara lor adevarul.
          În linistea simturilor materiale se gaseste cheia intelepciunii. Cel ce vorbeste nu stie; cel ce stie nu vorbeste!
          Legile supreme nu pot fi rostite. Ele exista ca o entitate pe caile care transced toate simbolurile sau cuvintele din lumea materiala. Simbolurile nu sunt decat niste Chei cu care se deschid usi ce conduc spre adevaruri.
          De multe ori usa nu poate fi deschisa deoarece cheia pare atat de mareata incat lucrurile care se afla în spatele ei nu pot fi vazute.
          Daca reusim sa intelegem ca toate cheile, toate simbolurile materiale sunt manifestari, prelungiri ale unei Legi Supreme şi a Adevarului, ne vom dezvolta o viziune ce ne va permite sa trecem dincolo de val.
          Toate lucrurile din toate Universurile se misca conform unei Legi. Legea care guverneaza miscarea Planetelor nu este mai imuabila decat Legea care guverneaza manifestarea omului în aceasta lume. Una dintre cele mai importante Legi este Legea responsabila de de formarea omului ca fiinta materiala.
          Maretul scop al scolilor initiatice din toate timpurile a fost sa dezvaluie functionalitatile Legii care leaga omul material de omul spiritual. Legatura dintre omul material şi omul spiritual este omul intelectual deoarece mintea are atat calitati materiale cat şi spirituale.
          Cel care aspira la cunostinte elevate trebuie sa-si dezvolte latura intelectuala a firii lui pentru a-si intari credinta ca poate sa-si concentreze toate fortele fiintei lui catre şi în planul pe care-l doreste.
          Marea cautare a Luminii, a Vietii şi a Iubirii incepe în primul rand din planul material. Condusa catre planul ultim, scopul ei final este fuziunea completa cu Constiinta Universala. Asezarea fundatiei în planul material este primul pas. Abia apoi vine şi scopul suprem al realizarii spirituale.
          În paginile urmatoare se ofera o interpretare a tablitelor de smarald şi a intelesurilor lor secrete. In mesajul lui Thoth sunt ascunse multe sensuri care nu transpar la suprafata cu usurinta. Lumina invataturii va deschide noi perspective de intelegere.
          "Citeste şi Fii intelept" doar daca Lumina constiintei tale trezeste în tine intelegerea care este o calitate innascuta a sufletului!
          Profesorul Doreal.


          TABLITELE DE SMARALD ale lui THOTH.
          TABLITA 1
          Istoria lui Thoth, Atlantul.
          Eu, THOTH, atlantul, maestrul secretelor paznicul documentelor, atotputernic rege, magician traind din generatie în generatie, pregatindu-ma sa cobor în salile din Amenti, am scris spre a-i indruma pe cei care vor veni dupa mine, aceste documente ale atotputernicei intelepciuni a Marii Atlantide.
          În marele oras din KEOR, pe insula UNDAL, intr-un timp foarte indepartat, am inceput aceasta incarnare.
          Preaputernicii atlanti au trait şi au murit altfel decat o fac oamenii din epoca de acum, din eon în eon si-au reinnoit viata în Salile din Amenti unde raul vietii curge etern.
          De o suta de ori cate zece am coborat pe intunecatul drum ce duce spre lumina, şi de tot atatea ori am urcat din intuneric spre lumina cu forte şi puteri reinnoite.
          Acum inca o data voi cobori iar cei din KHEM (Egiptul antic, n.tr.) nu vor mai sti de mine.
          Dar intr-un timp ce nu s-a nascut inca ma voi ridica din nou, preaputernic, cerand socoteala celor ramasi în urma.
          Atunci sa va feriti, voi cei din KHEM, invatatura de mi-ati fi tradat, caci arunca-va-voi în intunericul cavernelor de unde ati venit.
          Sa nu-mi tradati secretele oamenilor nordului oamenilor sudului ori blestemul meu se va abate asupra voastra.
          Nu uitati sa luati aminte la cuvintele mele pentru ca sigur ma voi reintoarce şi voi cere de la voi ceea ce paziti.
          Da, chiar şi de dincolo de timp şi de moarte ma voi intoarce, rasplatind sau pedepsind dupa loialitatea fiecaruia.
          Maret fost-a poporul meu în timpuri apuse, maret dincolo de intelegerea oamenilor ce-s acum în jurul meu; avand stiinta intelepciunii celor de demult, cautand departe în inima infinitatii cunostinte ce apartineau tineretii Pamantului.
          Intelepti eram datorita intelepciunii Copiilor Luminii care traiau printre noi.
          Puternici eram datorita puterii ce venea din focul etern.
          Iar mai presus de toate, cel mai important intre copii omului era tatal meu, THOTME, paznicul marelui templu, punte intre Copii Luminii care locuiau în templu şi rasele de oameni care populau cele zece insule.
          Sol, dupa Trei, al Locuitorului din UNAL, vorbind Regilor cu o voce careia trebuia sa i te supui.
          Crescut-am acolo pana la maturitate, fiind invatat de tatal meu misterele stravechi, pana cand, în timp, crescu în mine focul intelepciunii, iar acesta se transforma intr-o flacara ce ma consuma.
          N-am dorit altceva decat atingerea intelepciunii.
          Pana cand intr-o mareata zi porunca veni de la Locuitorul Templului, sa fiu adus în fata lui.
          Putini erau aceia intre copiii omului ce privisera acea fata şi traisera apoi, caci Copii Luminii nu sunt precum fii omului cand nu sunt incarnati intr-un corp fizic.
          Ales fost-am dintre fii omului, educat de catre Locuitor astfel ca telurile lui sa fie indeplinite, teluri nenascute inca în pantecul timpului.
          Epoci intregi am locuit în Templu, acumuland din ce în ce mai multa intelepciune, pana cand şi eu m-am apropiat de lumina trimisa de marele foc.
          Mi-a aratat calea spre Amenti, lumea de dincolo unde sta marele rege pe tronul sau.
          Adanc m-am plecat în semn de respect în fata Maestrilor Vietii şi a Maestrilor Mortii, primind în dar Cheia Vietii.
          Eliberat eram de Salile din Amenti, alungand moartea din cercul vietii.
          Departe spre stele calatorit-am pana cand spatiul şi timpul au disparut.
          Dupa ce sorbit-am cu nesat din cupa intelepciunii, am privit în sufletele oamenilor unde-am descoperit mistere şi mai mari şi m-am bucurat.
          Caci doar în Cautarea Adevarului putea Sufletul meu sa se linisteasca şi flacara din mine sa se stinga.
          De-a lungul epocilor am trait, urmarindu-i pe cei din jurul meu gustand din cupa mortii şi intorcandu-se apoi în lumina vietii.
          Treptat, din Regatele Atlantidei se raspandira valuri de constiinta contopite cu mine, pentru ca apoi ele sa fie inlocuite de semintele unei stele inferioare.
          Supunandu-se legii, cuvantul Maestrului crescu ca o floare.
          Inspre intunericul din strafunduri se indreptara gandurile Atlantilor, Pana cand, în sfarsit în aceasta manie sosi din AGWANTI, Locuitorul, (cuvantul Agwanti nu are un echivalent în limba engleza; inseamna o stare de detasare. n.tr.) rostind Cuvantul, chemand puterea.
          Adanc în inima Pamantului, fii din Amenti auzira, şi auzind produsera preschimbarea florii focului care arde etern, il transformara folosind LOGOS-ul, pana cand marele foc isi schimba directia.
          Peste lume se napustira atunci marile ape, innecand şi scufundand, schimband echilibrul Pamantului pana cand doar Templul Luminii mai ramase intreg pe marele munte de pe insula UNDAL care se ridica dintre ape, doar cativa mai traiau salvati de furia apelor.
          Ma chema apoi Maestrul, zicand: Aduna-mi poporul.
          Du-i departe peste ape cu ajutorul celor ce te-am invatat, pana vei ajunge pe pamantul barbarilor parosi, ce locuiesc în pesteri, în desert.
          Acolo urmeaza planul pe care il stii deja.
          Adunatu-mi-am atunci poporul şi am intrat în marea nava a Maestrului.
          În sus ne-am ridicat dimineata.
          Intunecat sub noi se vedea Templul.
          Brusc peste el napustitu-s-au apele.
          Disparut de pe suprafata Pamantului, pana cand vremea va sosi, era maretul Templu.
          Foarte repede ne-am indreptat spre soarele diminetii, pana cand sub noi se intinse taramul copiilor din KHEM.
          Maniosi, ne-au intampinat cu maciuci şi suliti, pe care le agitau în aer, dorind sa injunghie şi chiar sa-i distruga pe fii Atlantidei.
          Atunci ridicatu-mi-am toiagul indreptand spre ei o raza vibratorie care ii facu sa ramana nemiscati ca niste bucati de piatra de pe munte.
          Apoi vorbitu-le-am cu o voce calma şi pasnica, povestindu-le despre puterea Atlantidei, afirmand ca suntem copii Soarelui şi mesagerii lui.
          Intimidatu-i-am apoi aratandu-le puterile mele magice pana cand au ajuns sa se tarasca la picioarele mele cand s-au putut misca din nou.
          Mult timp am locuit pe taramul numit KHEM, mult, mult timp.
          Ascultand poruncile Maestrului, care desi doarme traieste de-a pururi, am trimis de la mine pe Fii Atlantidei, i-am trimis în toate zarile, sperand ca din pantecul timpului intelepciunea poate reaparea în copii ei.
          Mult timp petrecut-am în KHEM, facand lucruri marete cu ajutorul intelepciunii din mine.
          În sus crescura spre lumina cunoasterii copii din KHEM, udati de ploile intelepciunii mele.
          Deschis-am atunci drum spre Amenti ca sa-mi pot pastra puterile, traind din epoca în epoca ca Soare al Atlantidei, pazind intelepciunea, pastrand documentele.
          Cativa dintre fii KHEM-ului, atragandu-i pe ceilalti în jurul lor, crescura incet în forta Sufletului.
          Acum, inca o data, cobor dintre ei în intunecatele sali din Amenti, adanc în salile subterane, inaintea Maestrilor puterilor, fata în fata inca o data cu Locuitorul.
          Ridicatu-m-am sus deasupra intrarii, o trecatoare, o poarta ce duce spre Amenti.
          Putini ar avea curajul sa indrazneasca, putini trec poarta spre intunericul din Amenti.
          Ridicat-am deasupra intrarii, o puternica piramida, folosind puterea ce intrece forta Pamantului (gravitatia, n.tr.).
          Adanc, foarte adanc am asezat casa-de-forta sau camera, din care am sculptat o trecatoare circulara ce ajunge apropae de mareata adunare.
          Acolo în varf, am asezat cristalul, ce trimite raze spre "Timp-Spatiu", atragand forta din eter, şi concentrand-o catre trecatoarea spre Amenti.
          Construit-am şi alte camere care par a fi goale, totusi ascuns e în ele se afla cheile spre Amenti.
          Cel ce cu curaj va porni spre taramurile intunecate sa se purifice mai intai prin post indelungat.
          Sa se intinda în sarcofagul de piatra din camera mea.
          Apoi ii voi dezvalui marile mistere.
          Curand se va indrepta spre locul unde il voi intampina, chiar şi în intunericul Pamantului il voi intampina, eu, Thoth, Maestrul Intelepciunii, il voi intampina şi voi trai alaturi de el de-a pururi.
          Construit-am Marea Piramida, dupa modelul piramidei fortei Pamantului, arzand etern astfel ca, şi ea, sa ramana de-a lungul secolelor.
          În interiorul ei, am asezat cunoasterea despre "Stiinta-Magiei" astfel ca sa pot fi aici cand ma reintorc din Amenti, da, în timp ce dorm în Salile din Amenti, Sufletul meu ce hoinareste liber se va reincarna, va locui intre oameni în aceasta forma sau în alta. (Hermes-de trei ori nascutul)
          Trimis pe Pamant al Locuitorului sunt, indeplinindu-i poruncile astfel ca multi sa fie ridicati.
          Acum ma intorc în Salile din Amenti, lasand în urma ceva din intelepciunea mea.
          Pastrati-o şi urmati porunca Locuitorului: Ridicati intotdeauna ochii spre lumina.
          Cu siguranta, în timp, veti deveni una cu Maestrul, Cu siguranta şi pe buna dreptate sunteti una cu Maestrul, Cu siguranta şi pe buna dreptate sunteti una cu TOTUL.
          Acum, plec de la voi.
          Nu uitati poruncile mele, pastrati-le şi respectati-le, iar eu voi fi cu voi, ajutandu-va şi indrumandu-va spre Lumina.
          În fata mea se deschide poarta.
          Cobor în intunericul noptii.
          TABLITA 2
          Salile din Amenti Adanc în inima pamantului se gasesc Salile din Amenti, cu mult sub insulele scufundatei Atlantida, Salile Mortilor şi ale celor vii, scaldate în focul infinitului TOT.
          Intr-un timp foarte indepartat, pierdut în spatiu-timp, Copii Luminii au privit în jos catre lume.
          Vazand copii omului în sclavie legati de forta care venea de dedesupt Au stiut ca doar eliberindu-se din aceasta sclavie va putea omul sa se ridice de pe Pamant spre Soare.
          Pe Pamant coborat-au şi si-au creat corpuri, asemanatoare cele ale oamenilor.
          Maestrii au spus dupa aceasta transformare: "Suntem cei formati din praf din spatiu, luand parte la viata din infinitul TOT; traim în lume ca şi copiii omului, la fel ca şi copii omului şi totusi diferit."
          Apoi pentru a locui, adanc sub scoarta Pamantului, au sapat spatii mari cu ajutorul puterii lor, spatii diferite de cele ale copiilor omului.
          Le-au inconjurat apoi cu forte şi puteri, pentru a apara Salile Mortilor.
          Unul langa altul au asezat apoi alte spatii, le-au umplut cu Viata şi cu lumina de deasupra.
          Construit-au apoi Salile din Amenti, pentru a putea locui acolo de-a pururi sa traiasca plini de viata pana la sfarsitul eternitatii.
          Treizeci şi doi de coipii erau, Fii ai Luminilor care coborasera intre oameni, Cautand sa elibereze din sclavia intunericului Pe cei tintuiti de forta ce venea de dedesupt.
          Adanc în Salile din Amenti crescu o floare, arzatoare, ce se marea, alungand noaptea.
          Asezata în centru, o raza puternica, datatoare de Viata, de Lumina, umplandu-i de putere pe cei ce se apropiau de ea.
          Asezat-au tronuri în jurul ei, treizeci şi doua, locuri pentru fiecare Copil al Luminii, asezate astfel ca sa fie scaldati de ceea ce radia din floare, Viata din eterna Lumina.
          Acolo isi asezau de fiecare data primele corpuri create pentru ca acestea sa fie umplute cu Spiritul Vietii.
          O suta de ani din fiecare o mie trebuia ca Lumina datatoare de Viata sa le lumineze corpurile.
          Grabind, trezind Spiritul Vietii.
          Acolo în acel cerc, din eon în eon, stau Marii Maestri, ducand o viata necunoscuta oamenilor.
          Acolo în Salile Vietii dorm ei, liber curge Sufletul lor prin corpurile oamenilor.
          La diferite intervale, în timp ce corpurile lor raman adormite, ei se incarneaza în corpurile oamenilor.
          Ii invata cum sa iasa din intuneric şi ii indruma spre lumina.
          Acolo în Sala Vietii, plina de intelepciunea lor, necunoscuti raselor de oameni, traind dintotdeauna sub recele foc al vietii, stau Copii Luminii.
          Exista momente cand se trezesc, şi se ridica din adancuri pentru a fi lumini calauzitoare intre oameni, infiniti printre oamenii limitati.
          Cel ce progresand a iesit din intuneric, s-a ridicat din noapte spre lumina, este eliberat de Salile din Amenti, este eliberat de Floarea Luminii şi a Vietii.
          Indrumat atunci de intelepciune şi cunostintele acumulate, va trece dintre oameni intre Maestrii Vietii.
          Acolo poate locui la fel ca şi ceilalti Maestri, eliberat din sclavia intunericului noptii.
          Asezati în interiorul florii ce radiaza stau sapte Maestri din Spatiu-Timpurile de deasupra noastra, ajutind şi calauzind prin infinita Intelepciune, calea prin timp a copiilor omului.
          Preaputernici şi stranii sunt, invaluiti în puterea lor, tacuti, atoatestiutori, atragand spre ei forta Vietii, diferiti şi totusi una cu copiii omului.
          Da, diferiti, şi totusi Una cu Copiii Luminii.
          Pastratori şi pazitori ai fortei ce inrobeste omul, pregatiti sa o slabeasca daca lumina a fost atinsa.
          Primul şi cel mai puternic, este Entitatea Ascunsa, Maestrul Maestrilor, infinitul Noua, deasupra celorlalti de la fiecare Maestru al Ciclurilor; Trei, Patru, Cinci şi Sase, Sapte, Opt, fiecare avand o misiune, fiecare cu fortele proprii, calauzind, indrumand destinul omului.
          Acolo stau, preaputernici, eliberati de orice timp şi spatiu.
          Nu apartin acestei lumi şi totusi inruditi cu ea, Frati Mai Mari, ai copiilor omului.
          Judecand şi cantarind, cu ajutorul intelepciunii lor, urmaresc inaintarea Luminii printre oameni.
          Acolo, inaintea lor, am fost condus de catre Locuitor, şi l-am privit cum devine Una cu cel de deasupra.
          Apoi din EL se auzi o voce spunand: "Maret esti tu, Thoth, intre copii omului.
          liber esti de-acum de Salile din Amenti, Maestru al Vietii intre copii omului.
          Nu vei mai gusta moartea decat daca vei voi, vei sorbi doar Viata pana la capatul eternitatii, De-acum ti-e Viata de-a pururi la indemana.
          De-acum veni-va Moartea doar la chemarea ta.
          Poti locui sau pleca de aici dupa cum ti-e vrerea, Liber este Amenti pentru Soarele omului.
          Bucura-te de Viata în orice forma voiesti, Copil al Luminii crescut intre oameni.
          Alege ce vrei sa faci, caci toti trebuie sa trudeasca, Sa nu te eliberezi niciodata de calea Luminii.
          Un pas doar ai facut pe lungul drum spre inaltimi, infinit este acum muntele Luminii.
          Cu fiecare pas pe care-l faci muntele se-nalta; inaintarea ta nu face decat sa-ndeparteze scopul.
          Apropie-te intotdeauna de infinita Intelepciune, şi ca-nainte scopul se va indeparta.
          Eliberat esti acum de Salile din Amenti spre a merge alaturi de Maestrii lumii, catre acelasi scop, lucrand impreuna, pentru a aduce Lumina copiilor omului."
          Apoi dinspre tronul sau veni unul dintre Maestri, ma lua de mana şi ma conduse inainte, prin toate Salile adanc ascunsului taram.
          Ma conduse prin Salile din Amenti, dezvaluindu-mi secretele necunoscute omului.
          Prin coridoru-ntunecat, ma conduse în jos, spre Sala unde sta intunecata Moarte.
          Uriasa se-ntindea în fata mea mareata Sala, inconjurata de-ntuneric dar totusi plina de Lumina.
          În fata mea se ridica un tron intunecat, Invaluita sedea pe el o silueta a noptii.
          Mai neagra decat noaptea statea acolo, De-un negru ce-al noptii nu era.
          În fata ei s-opri Maestrul, rostind Cuvantul ce produce Viata: "o, maestre al intunericului, calauza pe drumul ce duce dinspre Viata spre Viata, în fata ta aduc un Soare al diminetii.
          Sa-l nu-l atingi vreodata cu puterea noptii.
          Sa nu-i chemi flacara spre intunericul noptii.
          Cunoaste-l şi priveste-l, e fratele nostru ce s-a ridicat din intuneric spre Lumina.
          Elibereaza-i flacara din robie, Ca libera sa arda în intunericul noptii."
          O mana ridica atunci silueta, şi o flacara aparu, devenind din ce în ce mai stralucitoare.
          cu repeziciune dand cortina de-ntuneric la o parte, scotand Sala din bezna noptii.
          În spatiul mare din fata mea aparura, luminite dupa luminite, de dupa valul noptii.
          Nenumarate milioane topaiau în fata mea unele arzand ca niste flori de foc.
          Altele aruncau o lumina slaba ce abia se zarea din noapte.
          Lumina unora scadea cu repeziciune; a altora crestea doar dintr-o scanteie de lumina.
          Fiecare era inconjurata de un palid val de intuneric, dar totusi ardea cu o flacara ce nu putea fi niciodata stinsa.
          Zburand de colo-colo precum licuricii primavara, umpleau spatiul cu Lumina şi cu Viata.
          Atunci se auzi o voce, puternica şi solemna, zicand: "Acestea sunt lumini ce suflete sunt intre oameni, crescand sau slabind în intensitate, existand de-a pururi, schimbandu-se dar fiind vii, în moarte spre viata.
          Dupa ce imbobocesc ca niste flori, şi ating punctul final al cresterii în viata, repede trimit atunci valul intunericului invaluindu-le şi schimbandu-le în noi forme de viata.
          Constant de-a lungul epocilor, crescand, devenind o alta flacara, luminand intunericul cu şi mai mare forta, stinsa şi totusi nestinsa de catre valul noptii.
          Astfel creste sufletul omului de-a pururi distrus dar totusi nedistrus de intunericul noptii.
          Eu, Moartea, vin dar nu raman, Caci viata exista dintotdeauna în TOTUL; Doar un obstacol, sunt eu, pe drum, Obstacol trecut cu repeziciune cu ajutorul luminii infinite.
          Trezeste-te, O flacara ce arzi de-a pururi în interior, Straluce şi infrange valul noptii."
          Apoi în mijlocul vapailor în intuneric, crescu una ce alunga noaptea, crescand, marindu-se devenind şi mai stralucitoare pana cand nu mai fu decat lumina.
          Atunci vorbi calauza mea, vocea maestrului: Priveste-ti propriul suflet cum creste în lumina, eliberat acum de-a pururi de Maestrul noptii.
          Prin multe spatii ma duse-apoi spatii unde se aflau secretele Copiilor Luminii; secrete pe care omul nu le va afla poate niciodata pana cand nu va deveni şi el un Soare al Luminii.
          Ma conduse inapoi spre Lumina Din Sala Luminii.
          Ingenuncheat-am acolo în fata marilor Maestri, Maestri a TOATE.
          Atunci vorbi EL, rostind cuvinte impresionante: Ai fost eliberat de Salile din Amenti.
          Alege ce vrei sa faci intre copii omului.
          Am vorbit şi eu apoi: O, mare maestru, permite-mi sa fiu invatator de oameni, sa le arat calea pana vor deveni şi ei lumini intre oameni; eliberati de valul noptii care ii inconjura, arzand şi luminand intre oameni.
          Imi vorbi apoi vocea: Mergi şi aşa sa fie dupa cum ti-e voia.
          Stapan al propriului destin iti esti acum, liber sa accepti sau sa refuzi.
          Preia-ti puterea, preia-ti intelepciunea.
          Ca o lumina straluce intre copii omului.
          În sus ma conduse apoi Locuitorul.
          Si am trait din nou intre copii omului, invatandu-i şi aratandu-le cate ceva din intelepciunea mea; Soare al Luminii, un foc intre oameni.
          Acum pasesc din nou pe calea ce duce în jos, cautand lumina în intunericul noptii.
          Pastrati-mi documentele caci calauza vor fi pentru copii omului.
          TABLITA 3
          Cheia Intelepciunii Eu, THOTH, atlantul, ofer intelepciunea mea, ofer cunostintele mele, ofer puterea mea.
          De buna voie le ofer copiilor omului.
          Ofer în speranta ca şi ei ar putea avea intelepciune care sa straluceasca în lume din spatele valului noptii.
          Intelepciunea este putere iar puterea este intelepciune, impreuna completand intregul.
          Omule, sa nu fii mandru de intelepciunea ta.
          Discuta atat cu nestiutorul cat şi cu inteleptul.
          Daca vine la tine cineva plin de invatatura, asculta-l cu mare atentie caci intelepciunea e totul.
          Sa nu taci cand se vorbeste despre rau caci Adevarul ca şi razele de soare lumineaza totul.
          Cel ce nu respecta legea va fi pedepsit, caci doar prin Lege se elibereaza oamenii.
          Nu trebuie sa te temi pentru ca frica este ceea ce leaga omul de intuneric.
          Urmeaza-ti indemnul inimii în timpul vietii.
          Fa mai mult decat ti se cere.
          Cand ai acumulat bogatii, Urmeaza-ti indemnul inimii Caci toate acestea nu sunt de nici un folos daca inima ti-e istovita.
          Asculta-ti inima cat mai mult.
          Si sufletul se va bucura.
          Cei ce sunt calauziti nu se ratacesc, Dar cei ce s-au ratacit nu mai pot gasi calea cea dreapta.
          Daca traiesti intre oameni, fa ca Iubirea sa fie totul pentru inima ta.
          Daca va veni cineva sa-ti ceara sfatul, lasa-l sa vorbeasca liber, caci astfel lucrul pentru care a venit la tine poate fi infaptuit.
          Daca se codeste sa-si deschida inima catre tine, e pentru ca tu, cel ce judeca situtia, esti de vina.
          Nu rosti vorbe nechibzuite şi nici nu le asculta, pentru ca acestea sunt spuse de cel ce nu este în armonie.
          Nu le rosti nici tu, astfel ca cel din fata ta sa poata afla intelepciunea.
          Tacerea e un mare castig.
          Nu castigi nimic vorbind foarte mult.
          Nu-ti ridica inima mai presus de cea a copiilor omului, pentru ca sa nu ajunga mai jos decat praful chiar.
          Daca vei ajunge mare intre oameni, sa fii respectat pentru ceea ce stii şi pentru blandete.
          Daca vrei sa cunosti firea unui prieten, nu-i intreba tovarasii, ci petrece catva timp doar cu el.
          Discuta cu el, pune-i la incercare inima prin cuvintele lui şi prin purtarea lui.
          Caci ce intra în magazie trebuie sa şi iasa, iar lucrurile ce-ti apartin trebuie impartasite şi prietenului tau.
          Invatatura e considerata de prost drept ignoranta, iar lucrurile profitabile ii sunt daunatoare.
          El traieste în moarte.
          Si-aceasta-i este hrana.
          Secrete exista în Cosmos ce odata dezvaluite umplu lumea cu lumina lor.
          Cel ce-ar vrea sa se elibereze din sclavia intunericului sa desparta mai intai materialul de imaterial, focul de pamant; pentru ca se stie ca aşa cum pamantul coboara spre pamant, la fel şi focul urca spre foc şi devine una cu focul.
          Cel ce cunoaste focul din sine va urca spre focul etern şi va trai în el de-a pururi.
          Focul, focul interior, este cea mai puternica forta dintre toate, pentru ca biruie totul şi trece prin toate lucrurile de pe Pamant.
          Omul se sprijina doar pe ceea ce rezista.
          Pamantul trebuie sa-I reziste omului altfel acesta nu ar exista.
          Nu toti ochii vad la fel, unul vede un obiect de o anume forma şi culoare iar altul, de o alta forma şi culoare.
          La fel şi infinitul foc, ce-si schimba culorile, nu e la fel de la o zi la alta.
          Asa vorbesc eu, THOTH, despre intelepciunea mea, caci un om e un foc ce arde stralucind în noapte; nu e stins niciodata de valul intunericului, nu e niciodata stins de valul noptii.
          În inimile oamenilor am privit cu ajutorul intelepciunii mele, şi am aflat ca nu s-au eliberat inca de lupta.
          Elibereaza-ti focul, O frate al meu sau el va fi ingropat în umbra noptii!
          Asculta omule aceasta intelepciune: unde inceteaza numele şi forma?
          Doar în constiinta, invizibila, o forta infinita ce radiaza stralucitor.
          Formele pe care le creezi luminandu-ti felul de a privi lumea sunt cu adevarat efecte ce urmeaza cauza ta.
          Omul este o stea incatusata intr-un corp, pana cand, la sfarsit se elibereaza prin propria lupta.
          Doar prin efort şi truda steaua din tine va inflori intr-o noua viata.
          Cel ce stie inceputul tuturor lucrurilor, isi elibereaza steaua din taramul noptii.
          Aminteste-ti, omule, ca tot ce exista e doar o alta forma a ceea ce nu exista.
          Orice forma de viata trece în alta forma de viata iar tu nu faci exceptie de la aceasta lege.
          Respecta Legea, caci totul e Lege.
          Nu cauta ce nu tine de Lege, caci aşa ceva exista doar în iluzia simturilor.
          Intelepciunea vine în intampinarea tuturor copiii ei aşa cum ei vin în intampinarea ei.
          De-a lungul epocilor, lumina a fost ascunsa.
          Trezeste-te, omule, şi fii intelept.
          Adanc în misterele vietii am calatorit, cautand cele ascunse.
          Asculta, omule, şi fii intelept.
          Departe, sub scoarta pamantului, în Salile din Amenti, Secrete ascunse oamenilor am vazut.
          Ades am trecut prin coridorul bine ascuns, şi am privit Lumina care este Viata pentru oameni.
          Acolo, sub florile Vietii nesfarsite, cautat-am în inimile şi secretele oamenilor.
          Aflat-am ca omul nu face decat sa traiasca în intuneric, lumina marelui foc fiindu-i ascunsa în sine.
          Inaintea Maestrilor din ascunsul Amenti am acumulat intelepciunea pe care o dau oamenilor.
          Maestri sunt ei, ai Intelepciunii Secrete, adusa din viitorul sfarsitului infinitatii.
          Sapte sunt, Maestrii din Amenti, mai presus de Copiii Diminetii, Sori ai ciclurilor, Maestri ai Intelepciunii.
          Nu sunt la fel ca şi copii omului?
          TREI, PATRU, CINCI şi SASE, SAPTE OPT, NOUA sunt titlurile Maestrilor oamenilor.
          Departe de viitor, fara forma şi totusi în formare au venit ei ca invatatori ai copiilor omului.
          Traiesc de-a pururi, fara sa faca parte totusi dintre cei vii, nelegati de viata şi liberi de moarte.
          Conduc dintotdeauna cu infinita-ntelepciune, legati şi totusi nelegati de intunecatele Sali ale Mortii.
          Au viata-n ei dar care nu este viata, eliberati de toate sunt Maestrii TOTULUI.
          De la ei a venit Logos-ul, instrumente ei ale puterii nemasurate.
          Mareata este infatisarea lor, şi totusi ascunsa în micime, formata de ceea ce se formeaza, cunoscuta şi totusi nestiuta.
          TREI pastreaza cheile tuturor magiilor ascunse, creator este el al Salilor Mortilor; trimitand putere, invaluit în intuneric, legand sufletele copiilor omului; trimitand intunericul, legand forta sufletului; conducator al negativului pentru copii omului.
          PATRU e cel ce sloboade puterea.
          Maestru al Vietii este pentru copii omului.
          Lumina ii e corpul, flacara ii este infatisarea, eliberator de suflete pentru copii omului.
          CINCI este stapanul, Maestrul tuturor magiilor -
          Cheia Cuvantului ce rasuna printre oameni.
          SASE este Maestrul Luminii, drumul ascuns, Cararea sufletelor copiilor oamenilor.
          SAPTE este Maestrul vastitatii, Stapanul Spatiului şi cheia Timpurilor.
          OPT este cel ce comanda progresul; Cantareste şi echilibreaza calatoria omului.
          NOUA este tatal, maret la randu-i în infatisare, Formandu-se şi schimbandu-se din ceea ce nu are forma.
          Gandeste-te cu mare atentie la simbolurile pe care ti le-am dat.
          Chei sunt ele, desi sunt ascunse oamenilor.
          Nazuieste oricand spre inalt, Suflet al diminetii, Intoarce-ti gandurile spre Lumina şi Viata.
          Descopera în simbolurile pe care ti le-am dat, lumina pe drumul ce porneste din viata şi se termina în viata.
          Cauta cu intelepciune.
          Intoarce-ti gandurile spre interiorul tau.
          Nu-ti inchide mintea florii Luminii.
          Asaza-ti în corp o imagine faurita din ganduri.
          Gandeste-te la numerele care te conduc spre Viata.
          Curata este cararea pentru cel ce are intelepciune.
          Deschide usa Imparatiei Luminii.
          Revarsa-ti flacara ca un Soare al diminetii ce esti, Indeparteaza intunericul şi traieste în lumina zilei.
          Priveste-te, omule! Ca parte a fiintei tale Cei Sapte care sunt dar nu sunt ce par a fi.
          Deschisu-mi-am, omule, intelepciunea,.
          Urmeaza drumul pe care primul am pasit.
          Maestri ai Intelepciunii, SOARE al LUMINII MATINALE şi al VIETII pentru copii omului.
          Tablita 4
          Cel Nascut în Spatiu Asculta, omule, vocea intelepciunii, Asculta vocea lui THOTH, atlantul.
          De buna voie iti ofer intelepciunea mea, Adunata din spatiul şi timpul acestui ciclu; Stapan al misterelor, SOARE al diminetii, Traind de-a pururi, un copil al LUMINII, Stralucind ca o stea a diminetii.
          THOTH invatatorul de oameni, invatator al TOTULUI.
          Cu mult timp în urma, în copilaria mea, Priveam stelele din de mult ingropata Atlantida, şi visam la misterele ce se ascundeau departe, deasupra oamenilor.
          Atunci crescu în inima mea o mare dorinta de a cuceri drumul ce ducea catre stele.
          An dupa an, am cautat intelepciunea, cunostinte noi, urmand calea, Pana cand SUFLETUL meu, trudit, s-a eliberat din stransoare şi a plecat departe.
          Eliberat eram de legatura pamant-om.
          Eliberat de corp, am tasnit în noapte.
          Deschis era, în sfarsit, şi pentru mine spatiul stelar.
          Eliberat din stransoarea noptii eram.
          Acum puteam cauta intelepciune la marginile spatiului, Departe de cunoasterea omului limitat.
          Departe, în spatiu, calatori liber SUFLETUL meu În infinitatea cercului luminii.
          Ciudate, dincolo de intelegere, erau unele planete, Gigantice, cum omul nici nu poate visa.
          Totusi gasit-am Legea, în toata frumusetea ei, ce se facea simtita Pe şi printre acele planete aşa cum se face simtita printre oameni.
          Prin frumusetea infinitatii calatori sufletul meu, Departe în spatiu am zburat cu gandul.
          M-am odihnit pe o planeta frumoasa Al carei aer era plin de sunete armonioase.
          Forme erau acolo, miscandu-se în Ordine, Marete şi maiestuoase precum stelele noptii; Urcand în armonie, echilibru ordonat, Simboluri ale Cosmicului, şi ale Legii.
          Pe langa multe stele trecut-am în calatoria mea, şi pe langa multe rase de oameni Unii urcand ca stele ale diminetii Altii cazand spre intunericul noptii.
          Fiecare din ei se luptau sa se ridice, Urcand spre inaltimi şi sondand abisurile, Ajungand uneori pe taramuri luminoase, Trecand prin intuneric ca sa iasa la Lumina.
          Sa stii, omule, ca Lumina este mostenirea ta.
          Intunericul e doar un val.
          Inchisa în inima ta se afla lumina eterna, Asteptand sa fie eliberata pentru a cuceri, Asteptand sa rupa valul noptii.
          Am descoperit cativa din cei ce cucerisera eterul.
          Eliberati de spatiu dar totusi oameni erau.
          Folosind forta care sta la baza TUTUROR lucrurilor, Departe în spatiu construit-au o planeta, Condusa de forta ce curge prin TOT; Concentrand, transformand eterul în forme Care cresteau dupa vrerea lor.
          Depasisera în stiinta toate rasele, Aveau o intelepciune nemasurata, erau fii ai stelelor.
          Indelung am stat şi le-am admirat intelepciunea.
          Au creat din eter orase Marete din trandafiri şi aur.
          Ci mult timp în urma, ei cucerisera eterul, Se eliberasera din stransoare Se gandeau doar la o imagine iar aceasta era rapid creata.
          Mai departe pleca sufletul meu prin Cosmos, Vazand lucruri şi noi dar şi vechi; Invatand ca omul este cu adevarat un fiu al spatiului, Un Soare intre Sori, un copil al stelelor.
          Sa stii, omule, ca tot ce ai, este una cu stelele.
          Corpul tau nu e decat o planeta Invartindu-se în jurul stelei din centrul sistemului planetar.
          Dupa ce vei obtine lumina intelepciunii totale, Liber vei fi sa stralucesti în eter Vei fi unul din Sorii ce lumineaza intunericul exterior Unul din copii spatiului ce creste în Lumina.
          Asa precum stelele isi pierd cu timpul stralucirea, Lumina lor revenind la mareata sursa, La fel, omule, trece sufletul Lasand în urma intunericul noptii.
          Format din eterul primordial, plin de stralucirea ce curge dinspre sursa, Legat de eterul ce il inconjoara Straluce de-a pururi pana cand se elibereaza în sfarsit.
          Ridica-ti flacara din intuneric, lasa-n urma noaptea şi liber vei fi.
          Calatorit-am prin spatiu-timp, Stiind ca în sfarsit sufletul meu era liber, Stiind ca în sfarsit pot urma intelepciunea.
          Pana cand, în cele din urma am trecut intr-un plan, Ascuns cunoasterii, necunoscut intelepciunii, O prelungire dincolo de tot ceea ce stim noi.
          Avand aceasta cunoastere, omule, Sufletul meu a fost şi mai fericit, Pentru ca acum eram liber.
          Asculta, fiu al spatiului, Asculta-mi intelepciunea: Afla ca şi tu vei fi liber.
          Asculta-mi inca o data intelepciunea, omule, Caci ascultand şi tu poti trai şi fi liber.
          Nu esti ceva pamantean ci fiu al Infinitei Lumini Cosmice.
          Nu mai stii de unde vii, omule?
          Nu stii ca esti cu adevarat Lumina?
          Soare al Maretului Soare, dobandind intelepciune Vei constientiza legatura ta cu Lumina.
          Tie iti ofer acum cunoastere, Libertatea de a pasi pe aceeasi cale pe care am mers şi eu, Aratandu-ti cum prin zbuciumul meu Am pasit pe calea ce duce spre stele.
          Asculta, omule, şi constientizeaza-ti legaturile, Afla cum sa te eliberezi.
          Din mijlocul intunericului te vei ridica, vei fi una cu Lumina şi cu stelele.
          Urmeaza intotdeauna calea intelepciunii.
          Doar aşa te poti ridica.
          Destinul omului il conduce dintotdeauna inainte Spre Curbele Infinitului TOT.
          Afla, omule, ca tot spatiul este supus ordinii.
          Doar prin Ordine poti fi Una cu TOTUL.
          Ordinea şi echilibrul sunt Legile Cosmosului.
          Respecta-le şi vei fi Una cu TOTUL.
          Cel ce va urma cararea intelepciunii, Trebuie sa fie deschis florii vietii, Sa-si extinda constiinta dincolo de intuneric, Sa curga prin timp şi spatiu spre TOT.
          Profund, în liniste trebuie sa ramai pana cand, în sfarsit Te vei elibera de dorinte, De dorinta de a vorbi în tacerea în care te afli.
          Elibereaza-te prin tacere de legatura cuvintelor.
          Abstinenta de la mancare pana cand am invins Dorinta de a manca, aceasta subjuga sufletul.
          Atunci asaza-te în intuneric.
          Inchide ochii ca sa nu mai vezi razele Luminii.
          Centreaza-ti forta sufletului în locul constiintei, şi elibereaza-l de robia noptii.
          Asaza-ti în minte imaginea pe care o doresti.
          Imagineaza-ti locul pe care ai vrea sa-l vezi.
          Vibreaza inainte şi inapoi cu forta ta.
          Desfa-ti sufletul din legaturile noptii.
          Cu toata puterea trebuie sa scuturi Pana cand sufletul tau va fi eliberat în sfarsit.
          Atotputernica mai presus de cuvinte este flacara Cosmica, Ce sade în planuri necunoscute omului; Atotputernica şi echilibrata, miscandu-se în Ordine, Muzica plina de armonie, dincolo de om.
          Vorbind prin muzica, cantand prin intermediul culorilor, Flacara ce arde de la inceputul TOTULUI Etern.
          Scanteie din aceasta flacara sunteti, copii mei, Arzand în culori vii şi traind prin muzica.
          Asculta vocea şi vei vi liber.
          Constiinta eliberata fuzioneaza cu cea Cosmica, Cu Ordinea şi Legea TOTULUI.
          Sa nu te indoiesti, omule, ca din intuneric, Lumina va straluci în continuare ca un simbol al TOTULUI.
          Spune aceasta rugaciune daca vrei sa obtii intelepciunea.
          Roaga-te ca Lumina sa inunde TOTUL.
          Atotputernice Spirit al Luminii ce straluci in Cosmos, atrage-mi flacara, în armonie, spre tine.
          Ridica-mi focul din intuneric, Atractie a focului care este Una cu TOTUL.
          Ridica-mi sufletul, tu preaputernice.
          Copil al Luminii, nu-ti intoarce fata de la mine.
          Fa-ma sa ma topesc în cuptorul tau; Cel ce esti una cu toate lucrurile şi toate lucrurile Una cu tine, foc al vietii şi Una cu Mintea.
          Cand ti-ai eliberat sufletul din robie, sa stii ca pentru tine nu mai exista intuneric.
          Prin spatiu vei putea cauta intelepciune descatusat de trup.
          Liber zboara în lumina diminetii, Sufletule, spre taramurile Luminii. Misca-te în Ordine, In Armonie, eliberat vei fi impreuna cu Copii Luminii.
          Cauta şi cunoaste, Cheia mea spre Intelepciune.
          Astfel, omule, vei fi liber cu siguranta.
          TABLITA 5
          Locuitorul din Unal Ades visez la ingropata Atlantida, pierduta în epoci ce-au disparut în noapte.
          Eon dupa eon ai fiintat în frumusete, lumina stralucind în intunericul noptii.
          Atotputernic, domnind peste cei nascuti pe pamint, Stapan al Pamantului în vremea Atlantidei.
          Rege al natiilor, stapan al intelepciunii, LUMINA deasupra orasului SUNTAL, Pastrator al caii, Traia în TEMPLUL sau, MAESTRUL din UNAL, LUMINA a Pamantului în zilele Atlantidei.
          Maestru venit dintr-un ciclu de dincolo de noi, Traind în corpuri ca şi printre oameni.
          Nenascut pe Pamant, EL, venit de dincolo de noi, SOARE a unui ciclu, mai presus de oameni.
          Sa stii, omule, ca Maestrul HORLET, Nu a fost niciodata una cu copii oamenilor.
          În vremuri de demult cand Atlantida s-a aratat ca o putere A aparut cineva cu Cheia Intelepciunii, Aratand tuturor calea spre LUMINA.
          Aratatu-le-a tuturor oamenilor calea spre desavarsire, Calea Luminii ce curge printre oameni.
          Stapanind intunericul, conducand Sufletul-Omului, Spre inaltimi ce erau Una cu Lumina.
          Imparti el Regatele în parti.
          Zece erau la numar, conduse de copii oamenilor.
          Intr-unul construi un TEMPLU, Dar construit nu de copii oamenilor.
          Din ETER a chemat substanta, modelata şi cu forma data de puterea lui YTOLAN în formele pe care EL le-a construit cu mintea Lui.
          Kilometru dupa kilometru subtanta a acoperit insula, spatiu dupa spatiu a crescut în putere.
          Neagra, şi totusi nu, dar intunecata ca şi spatiul-timp, adanc în interiorul ei ESENTA LUMINII.
          Cu repeziciune aparu Templul modelat şi cu forma data de CUVANTUL LOCUITORULUI, chemat sa se formeze din ceea ce n-are forma.
          Construi apoi EL, în interior, camere marete, le umplu cu forme chemate din ETER, şi cu intelepciune facuta sa apara din mintea Lui.
          Fara forma era EL în TEMPLUL sau, şi în acelasi timp era format în imaginea oamenilor.
          Traind printre ei şi totusi nefiind de-al lor, ciudat şi foarte diferit era EL de copii oamenilor.
          Alese apoi dintre oameni TREI care sa fie poarta spre el.
          Ii alese pe cei TREI dintre cei MAI MARI ca sa devina legatura lui cu Atlantida.
          Mesageri care sa-i duca sfatul regilor copiilor oamenilor.
          A ales şi pe altii şi I-a invatat despre intelepciune; ca invatatori sa fie ei pentru copii oamenilor.
          Apoi i-a asezat pe insula UNDAL pentru a fi invatatori ai Luminii pentru oameni.
          Fiecare din cei astfel alesi, a trebuit sa fie invatat intre cinci şi zece ani.
          Doar astfel putea sa inteleaga cum sa aduca LUMINA copiilor oamenilor.
          Astfel aparu Templul, locul unde statea Invatatorul oamenilor.
          Eu, THOTH, am cautat dintotdeauna intelepciunea, In intuneric şi în Lumina.
          Inca din tinerete am mers pe cale, cautand sa capat şi mai multa invatatura.
          Dupa multe straduinte, unul din cei TREI, mi-a adus LUMINA.
          Mi-a facut cunoscute poruncile LOCUITORULUI, m-a adus din intuneric la LUMINA.
          m-a dus în fata LOCUITORULUI, în Templu, în fata marelui FOC.
          Acolo, pe maretul tron, L-am vazut, pe LOCUITOR, invesmantat în LUMINA şi stralucind ca focul.
          Am ingenuncheat în fata maretei intelepciuni, simtind LUMINA curgand în valuri prin corpul meu.
          Auzit-am apoi vocea LOCUITORULUI: "Intuneric, vino spre Lumina.
          De mult tot cauti calea spre LUMINA.
          Fiecare suflet de pe pamant care isi slabeste lanturile, va fi curand eliberat din robia noptii.
          Adanc din intuneric te-ai ridicat, şi te-ai apropiat mai mult de Lumina telului tau.
          Aici vei locui ca şi copil al meu, pastrator al intelepciunii, unealta a LUMINII de departe.
          Aparator al intelepciunii în epocile intunericului, ce curand se vor abate asupra copiilor oamenilor.
          Locuieste aici şi soarbe din toata intelepciunea.
          Secrete şi mistere ti se vor dezvalui."
          Raspunsu-i-am apoi MAESTRULUI CICLURILOR, zicand: "Lumina ce te scobori asupra oamenilor, da-mi din intelepciunea ta ca sa pot fi invatator de oameni.
          Da-mi din LUMINA ta ca sa ma pot elibera."
          Imi vorbi apoi, din nou, MAESTRUL: "Epoca dupa epoca vei trai prin intelepciunea ta, da, cand peste Atlantida se vor rostogoli valurile oceanului, vei avea Lumina, desi ascunsa în intuneric, pregatita sa apara oricand o vei chema.
          Mergi acum şi invata şi mai mult din intelepciune.
          Dezvolta-te în LUMINA catre TOTUL infinitului."
          Mult timp locuit-am în templul LOCUITORULUI pana cand în sfarsit m-am contopit cu LUMINA.
          Urmat-am apoi calea spre planurile stelare, urmat-am apoi calea LUMINII.
          Am urmat calea ce ducea adanc în inima Pamantului, invatand deopotriva secretele de deasupra şi de dedesubt; invatand calea spre SALILE DIN AMENTI; invatand despre LEGEA ce tine lumea în echilibru.
          Intelepciunea mea purtatu-m-a spre camerele ascunse ale Pamantului, adanc sub scoarta Pamantului, pe calea ascunsa de epoci copiilor oamenilor.
          Mi s-a revelat chiar şi mai multa intelepciune inainte de a capata o noua invatatura: aflat-am ca orice e parte a unui TOT, maret şi totusi mai maret decat tot ceea ce cunoastem.
          Cautat-am centrul Infinitului de-a lungul epocilor.
          Pe masura ce inaintam, din ce în ce mai multe secrete aflam.
          Acum, privind în urma prin epocile trecute, stiu ca intelepciunea nu cunoaste limite, ca ea creste odata cu epocile, ca e Una cu cea a Infinitului.
          Lumina era în vechea Atlantida.
          Si totusi şi intunericul se ascundea acolo.
          Din Lumina în intuneric au cazut, cei care se ridicasera dintre oameni.
          Orgoliosi devenisera din cauza a ceea ce stiau, Mandri erau de locul lor intre oameni.
          Adanc au cercetat în ce le era interzis, şi au deschis poarta ce ducea dedesubt.
          Cautat-au sa obtina şi mai multa cunoastere dar Si sa o aduca la suprafata.
          Cel ce coboara dedesubt trebuie sa fie echilibrat, Altfel va fi limitat de lipsa luminii.
          Deschis-au ei apoi, Prin cunoasterea lor, Cai interzise omului.
          Dar, în Templul Sau, cel ce vede tot, LOCUITORUL, sade în AGWANTI, în timp ce prin Atlantida, sufletul lui hoinareste liber.
          I-a vazut pe atlanti, cu magia lor, Deschizand poarta ce urma sa aduca pe Pamant mare necaz.
          Cu repeziciune se-ntoarse sufletul sau atunci în corpul sau.
          Din al sau AGWANTI se ridica Si isi chema cei TREI preaputernici mesageri.
          Dadu porunci ce zguduira lumea.
          Adanc sub scoarta Pamantului, spre Salile din Amenti, Repede cobori LOCUITORUL.
          Chema apoi fortele stapanite de cei Sapte Maestri; Schimba echilibrul Pamantului.
          Adanc scufunda Atlantida sub valurile-ntunecate.
          Sfarama poarta ce fusese deschisa; Distruse intrarea ce ducea dedesubt.
          Toate insulele fura distruse cu exceptia insulei UNAL, şi o parte a insulei fiilor LOCUITORULUI.
          Pe acestia ii pastra ca sa fie invatatori, Lumini pe calea celor ce vor veni Lumini pentru copii mai mici ai oamenilor.
          Ma chema apoi pe mine, THOTH, în fata lui, Si-mi dadu porunci pentru ce trebuia sa fac, zicandu-mi: "Tu THOTH, ia-ti toata intelepciunea.
          Toate cunostintele, toata magia ta.
          Mergi şi fii invatator de oameni.
          Mergi şi pastreaza cunostintele Pana cand, cu timpul, LUMINA va spori în oameni.
          LUMINA fi-vei de-a lungul epocilor, Ascunsa dar de gasit pentru cei luminati.
          Peste tot Pamantul, iti dam putere, Te eliberam s-o oferi sau s-o iei.
          Aduna-i acum pe fii Atlantidei.
          Ia-i şi fugiti la oamenii din pesteri.
          Zburati spre taramul Copiilor lui KHEM."
          Adunatu-i-am apoi pe fii Atlantidei.
          În nava am adus toate documentele mele, Cele ale scufundatei Atlantide.
          Adunatu-mi-am toate fortele, Unelte multe ale magiei atotputernice.
          Ridicatu-ne-am apoi pe aripile diminetii.
          Deasupra Templului ne-am ridicat Lasand în urma pe cei Trei şi pe LOCUITOR, Ce sedeau în SALILE de sub Templu, Inchizand calea spre Maestrii Ciclurilor.
          Cu toate acestea, celui care are cunoastere, Deschisa ii va fi calea spre AMENTI.
          Cu repeziciune zburat-am noi pe aripile diminetii, Spre taramul copiilor lui KHEM.
          Acolo, prin puterea mea, I-am cucerit şi i-am condus.
          Ridicat-am spre LUMINA, pe copii lui KHEM.
          Adanc sub stanci mi-am ingropat nava, asteptand vremea cand omul va fi liber.
          Deasupra navei, am ridicat un semn sub forma unui leu cu cap de om.
          Acolo sub acel chip se odihneste nava mea, Spre a fi scoasa cand nevoia o va cere.
          Afla, omule, ca departe, în viitor, invadatori vor veni din adancul spatiului.
          Atunci sa va treziti voi, cei ce aveti intelepciune.
          Scoateti nava mea şi invingeti-i cu usurinta.
          Adanc ingropat sub acel chip se afla secretul meu.
          Cautati şi descoperiti în piramida pe care am construit-o.
          Fiecare e pentru ceilalti cheia de bolta; Fiecare e poarta ce duce spre VIATA.
          Urmeaza CHEIA pe care am lasat-o în urma mea.
          Cauta iar poarta spre VIATA iti va apartine.
          Cauta în piramida mea, adanc în coridorul ce se termina intr-un perete.
          Foloseste CHEIA celor SAPTE, şi deschide calea.
          Acum tie ti-am incredintat intelepciunea mea.
          Acum tie ti-am incredintat calea mea.
          Urmeaza calea.
          Afla tu secretele mele.
          Caci tie ti-am aratat drumul.
          TABLITA 6
          Cheia Magiei Asculta, omule, la intelepciunea magiei, Ia aminte la uitata invatatura a puterilor.
          Acum mult timp, pe vremea primului om, O lupta a inceput intre intuneric şi lumina.
          Atunci, oamenii, ca şi acum, Aveau în ei deopotriva lumina şi intuneric; În timp ce în unii, intunericul iadului domnea, Altora lumina le umplea sufletul.
          Da, o lupta dusa în vremuri de demult, Eterna batalie dintre intuneric şi lumina.
          Cu violenta purtata de-a lungul epocilor, Folosind forte ciudate, necunoscute omului.
          Initiati au fost invaluiti în intuneric, Luptand intotdeauna impotriva luminii; Dar sunt şi altii care, plini de lumina, Au infrant intotdeauna intunericul noptii.
          Oriunde te-ai afla în epoci şi planuri, Cu siguranta vei afla de lupta cu noaptea.
          Cu multe epoci în urma, SORII Diminetii Au coborat şi au descoperit lumea acoperita de noapte.
          Acolo, în trecut, a inceput lupta, eterna lupta dintre Intuneric şi Lumina.
          Multi erau atunci cuprinsi atat de mult de intuneric Incat abia mai licarea în ei lumina prin noapte.
          Uneii dintre ei erau maestri ai intunericului, ce cautau Sa umple tot cu intunericul lor: Cautatu sa ii atraga şi pe altii în noaptea lor.
          Cu violenta se impotriveau maestrilor luminii: Luptau cu indarjire din intunericul noptii Cautand sa stranga şi mai mult catusele, Lanturile ce-i legau pe oameni de intunericul noptii.
          Se foloseau intotdeauna de magia intunericului, Adusa de forta intunericului.
          Magie ce invaluia sufletul omului în intuneric.
          Uniti şi ascultand porunca, FRATII INTUNERICULUI, De-a lungul epocilor, opusi copiilor oamenilor.
          Umbland intotdeauna în secret, pe ascuns, Cunoscuti şi totusi nedescoperiti de copii omului.
          Dintotdeauna, au mers şi au lucrat în intuneric, Ascunzandu-se de lumina în bezna noptii.
          În tacere şi în secret isi foloseau puterea, Inrobind şi legand sufletele oamenilor.
          Nevazuti veneau şi tot aşa plecau.
          Omul, în ignoranta lui, II cheama de dedesubt.
          Intunecata e calea pe care merg FRATII INTUNERICULUI, Neagra precum intunericul nu precum noaptea, Calatorind pe Pamant vin în visele oamenilor.
          Au capatat putere din intunericul ce-i inconjoara Sa cheme alti locuitori din afara planului lor, Prin modalitati ce sunt ascunse omului.
          FRATII INTUNERICULUI ajung pana în mintea omului.
          În jur ei isi tes valul noptii lor.
          Astfel, atat cat vietuieste, Acel suflet traieste inlantuit, Legat de catusele VALULUI noptii.
          Puternici sunt în cunoasterea interzisa Interzisa deoarece e una cu noaptea.
          Asculta, batrane, şi ia aminte la avertismentul meu: Elibereaza-te de robia noptii.
          Nu-ti ceda sufletul FRATILOR INTUNERICULUI.
          Indreapta-ti fata intotdeauna spre Lumina.
          Nu stii, omule, ca durerea ta, Se datoreaza doar Valului noptii.
          Da, omule, ia aminte la avertismentul meu: Priveste intotdeauna inspre sus, Intoarceti sufletul spre LUMINA.
          FRATII INTUNERICULUI isi cauta fratii Cei care au mers pe calea LUMINII.
          Caci stiu prea bine ca cei ce-au calatorit Departe spre Soare pasind pe calea LUMINII Au şi mai mare putere Sa aduca intunericul asupra copiilor LUMINII.
          Asculta, omule, pe cel ce vine la tine.
          Dar cantareste cu grija daca vorbele lui sunt din LUMINA.
          Caci multi sunt cei ce merg în LUMINA INTUNECATA Si care nu sunt totusi copiii LUMINII.
          E usor sa le urmezi calea, Usor sa urmezi calea pe care te conduc ei.
          Dar asculta, omule, avertismentul meu: Lumina vine doar la cel ce cauta.
          Dificila e calea ce duce la INTELEPCIUNE, Dificila e calea ce duce spre LUMINA.
          Piedici multe vei gasi în calea ta Si multi munti de catarat spre LUMINA.
          Sa stii, omule, ca cel ce va razbi, se va elibera de calea Luminii.
          Caci trebuie sa stii, omule, ca în cele din urma lumina trebuie sa razbata Iar intunericul şi noaptea sa fie izgonite de Lumina.
          Asculta, omule, şi ia aminte la aceasta intelepciune; Ca şi intunericul, la fel e şi LUMINA.
          Cand intunericul va fi izgonit iar toate Valurile vor fi rupte, Din intuneric va straluci LUMINA.
          Asa cum printre oameni exista FRATII INTUNERICULUI Tot aşa exista şi FRATII LUMINII.
          Opusi FRATILOR INTUNERICULUI, Cautand sa elibereze oamenii din noapte.
          Puteri au ei, preaputernici.
          Cunosc LEGEA iar planetele li se supun.
          Intotdeauna lucreaza în armonie şi ordine, Eliberand sufletul omului din robia noptii.
          Secreti şi ascunsi, umbla şi ei.
          Necunoscuti sunt copiilor oamenilor.
          Au luptat dintotdeauna cu FRATII INTUNECATI, Au invins şi inving şi timpul fara sfarsit.
          LUMINA va fi intotdeauna stapana, Gonind intunericul noptii.
          Omule, asculta ce-ti spun: Copii Luminii vor fi intotdeauna alaturi de tine.
          Stapani ai puterii SOARELUI, Nevazuti dar paznici ai oamenilor.
          Deschisa tuturor e calea lor, Deschisa tie, cel ce vei pasi în LUMINA.
          Eliberati sunt EI din INTUNECATUL AMENTI, Eliberati din toate SALILE, unde VIATA domneste suprem.
          SORI sunt ei şi MAESTRI ai diminetii, Copii ai Luminii care stralucesc printre oameni.
          Seamana cu omenii dar nu sunt ca ei, Pentru ca în trecut nu au fost niciodata despartiti.
          Au fost UNUL în eterna UNICITATE, In tot spatiul de la inceputul timpului.
          Au daruit omului secrete Care sa-l pazeasca şi sa-l protejeze de orice rau.
          Cel ce va dori sa mearga pe calea maestrului, Trebuie sa se elibereze din robia intunericului.
          Trebuie sa cucereasca ceea ce nu are forma, şi sa cucereasca iluzia fricii.
          Cunoscand trebuie sa afle toate secretele Calatorind pe calea ce duce spre intuneric, şi cu toate acestea trebuie sa aibe inaintea lui lumina telului sau.
          Mari piedici va intampina în drumul lui, Dar el sa se indrepte cu hotarare spre LUMINA SOARELUI.
          Asculta, Omule, SOARELE este simbolul LUMINII ce straluceste la capatul drumului tau.
          Acum tie iti daruiesc secretele: Acum pentru a infrunta forta intunericului, Pentru a o infrunta şi a infrange teama de noapte.
          Doar stiind poti infrange, Doar stiind poti avea LUMINA.
          Acum iti transmit aceasta invatatura, Stiuta de MAESTRI, Stiinta ce infrange toate temerile de intuneric.
          Foloseste intelepciunea pe care ti-am daruit-o.
          Si STAPAN al FRATILOR NOPTII vei fi.
          Cand vei simti ceva, Ce te atrage mai aproape de poarta mai intunecata, Priveste-ti sufletul şi afla daca ceea ce simti vine din interiorul tau.
          Daca vei descoperi intunericul în propriile-ti ganduri, Izgoneste-le cat mai departe de mintea ta.
          Trimite-ti prin corp un val de vibratie, Neregulata la inceput şi regulata apoi, Pana cand te vei elibera.
          Porneste VALUL DE FORTA în CENTRUL CREIERULUI tau.
          Directioneaza-l sub forma de unde din cap spre picioare.
          Dar daca vei descoperi ca sufletul tau nu e intunecat, Asigura-te ca o forta e indreptata spre tine.
          Doar prin cunoastere poti razbate.
          Doar prin intelepciune poti spera sa te eliberezi.
          Cunoasterea aduce intelepciune iar intelepciunea, putere.
          Desavarseste-te şi vei avea putere asupra tuturor lucrurilor.
          Cauta mai intai un loc legat de intuneric.
          Deseneaza un cerc în jurul tau.
          Stai în picioare, drept, în mijlocul cercului.
          Foloseste aceasta formula şi vei fi liber.
          Ridica-ti mainile spre spatiul intunecat de deasupra ta.
          Inchide ochii şi aduna LUMINA.
          Cheama SPIRITUL LUMINII prin Spatiu-Timp Folosind aceste cuvinte şi vei fi liber: "Umple-mi corpul, SPIRIT AL VIETII, umple-mi corpul cu SPIRITUL LUMINII.
          Vino din FLOAREA Ce straluce în intuneric.
          Vino din SALILE unde domnesc cei SAPTE MAESTRI.
          Pe nume le spun, eu, CELOR SAPTE: TREI, PATRU, CINCI, şi SASE, SAPTE, OPTNoua.
          Pe nume ii chem sa ma ajute, Sa ma elibereze şi sa ma salveze din intunericul noptii: UNTANAS, QUERTAS, CHIETAL, şi GOYANA, HUERTAL, SEMVETAARDAL.
          Pe nume ii implor, Sa ma elibereze din intuneric Si sa ma umple cu LUMINA."
          Sa stii, omule, ca dupa ce vei face asta, Vei fi eliberat din catusele ce te leaga, De fratii noptii.
          Nu intelegi ca numele lor au puterea sa elibereze prin vibratie lanturile ce te leaga?
          Foloseste-le la nevoie sa te eliberezi pe tine şi pe fratele tau Astfel ca şi el sa iasa din intuneric.
          Tu, omule, esti ajutorul fratelui tau.
          Nu-l lasa în robia intunericului.
          Tie iti daruiesc acum magia mea.
          Ia-o şi mergi pe calea LUMINII.
          LUMINA tie, VIATA tie, Fie ca SOARE sa fii în ciclurile ce urmeaza.
          TABLITA 7 Cei Sapte Maestri Ia aminte omule şi asculta-mi Vocea.
          Deschide-ti mintea-spatiu şi soarbe din intelepciunea mea.
          Intunecata e calea VIETII pe care pasesti.
          Multe sunt capcanele care iti apar în cale.
          Cauta intotdeauna sa capeti şi mai multa intelepciune.
          Gaseste-o iar ea iti va lumina drumul.
          Omule, deschide-ti SUFLETUL COSMOSULUI, şi lasa-l sa curga prin tine, una cu SUFLETUL tau.
          LUMINA este vesnica iar intunericul este efemer.
          Cauta de-a pururi, omule, LUMINA.
          De fiecare data cand Lumina iti va umple fiinta Intunericul va disparea curand din tine.
          Deschide-ti-va sufletele FRATILOR LUMINII.
          Dati-le voie sa intre şi sa va umple cu LUMINA.
          Ridicati-va ochii spre LUMINA cosmosului.
          Indreptati-va intotdeauna fata spre tel.
          Doar capatand lumina intregii intelepciuni, Veti deveni una cu telul Infinitului.
          Cautati intotdeauna Unicitatea eterna.
          Cautati intotdeauna Lumina din Unu.
          Asculta-mi Vocea, omule Cantand cantecul Luminii şi al Vietii În orice spatiul, Lumina este predominanta, Inconjurandu-i pe toti cu flamuri de foc.
          Cautand intotdeauna în valul intunericului Undeva vei gasi cu siguranta Lumina.
          Ascunsa şi ingropata, ratacita de cunoasterea omului, Adanc în finit exista Infinitul.
          Pierduta, dar prezenta, curgand prin orice, Vietuind în TOT este CREIERUL INFINIT.
          În toate spatiile, exista doar o SINGURA intelepcine.
          Fara indoiala este UNA din UNUL.
          Tot ceea ce exista apare din LUMINA, iar LUMINA apare din TOT.
          Toata creatia se sprijina pe ORDINE: LEGEA guverneaza spatiul unde exista INFINITUL.
          Din echilibru provin marile cicluri, Deplasandu-se în armonie spre sfarsitul Infinitului.
          Sa stii, omule, ca departe în spatiu-timp, Insusi INFINITUL se va transforma.
          Ia aminte şi asculta Vocea Intelepciunii: Afla ca TOTUL se creaza din TOT în permanenta.
          Afla ca prin timp poti urma intelepciunea Si sa descoperi şi mai multa lumina în calea ta.
          Da, vei descoperi ca necautand telul tau te va ocoli din zi în zi.
          Cu mult timp în urma, în SALILE DIN AMENTI Eu, Thoth, am stat în fata Maestrilor ciclurilor.
          Preaputernici, atat ca forta cat şi ca intelepciune nedezvaluita.
          Condus de Locuitor, I-am vazut pentru prima data.
          Mai apoi insa eliberat fiind, puteam sa intru în conclavul lor cand doream.
          Ades am mers pe calea intunecoasa spre SALA unde LUMINA straluce de-a pururi.
          Am aflat despre Maestrii ciclurilor, ce aduceau intelepciune din ciclurile trecute.
          În acel ciclu EI se manifestau ca ghizi ai oamenilor catre cunoasterea TOTULUI.
          Sapte sunt la numar, atotputernici, transmitand prin mine aceste cuvinte oamenilor.
          Epoci la rand, am stat în fata lor ascultandu-le cuvintele ce nu rasunau.
          Odata mi-au spus: Omule, vrei sa capeti intelepciune?
          Cauta în inima flacarii.
          Vrei sa capeti cunostinte despre putere?
          Cauta în inima flacarii.
          Vrei sa fii una cu inima flacarii?
          Cauta atunci în propria-ti flacara ascunsa în interiorul tau.
          De multe ori vorbitu-mi-au, Impartasindu-mi intelepciunea nu a acestei lumi; Aratandu-mi noi cai spre lumina; Impartasindu-mi intelepciunea adusa de deasupra.
          Oferindu-mi cunoastere, Invatandu-ma despre LEGE, despre ordinea TOTULUI.
          Vorbitu-mi-au din nou, cei SAPTE, SPUNAND: "De dincolo de timp venim, omule, Calatorit-am de dincolo de SPATIU-TIMP, Da, din locul unde se termina Infinitul.
          Cand tu şi fratii tai erati fara de forma, Noi aveam deja forma din ordinea TOTULUI.
          Nu suntem precum oamenii, Desi odata fost-am oameni şi noi.
          Din Marele Vid ne-am nascut În conformitate cu LEGEA.
          Caci trebuie sa stii ca ceea ce e format Cu adevarat, nu are forma, decat în ochii tai.
          Iar apoi imi vorbira din nou cei SAPTE, zicand: Copil al LUMINII, THOTH, esti liber, sa calatoresti pe calea luminoasa Pana cand TOATE vor deveni UNU."
          Ne-am nascut în ordinea noastra: TREI, PATRU, CINCI, SASE, SAPTE, OPTNOUA.
          Afla ca acestea sunt numerele ciclurilor din care em coborat catre oameni.
          Fiecare avem aici o datorie de implinit; Fiecare avem aici o forta de controlat.
          Cu toate acestea suntem UNA cu SUFLETUL ciclului nostru.
          Totusi şi NOI cautam un tel.
          Dincolo de intelegerea omului, Infinitul se intinde în ceva mai maret decat TOTUL.
          Acolo, intr-un timp care nu e totusi timp, cu TOTI vom deveni UNUL Cu ceva mai maret decat TOTUL.
          Timpul şi spatiul se misca în cercuri.
          Cunoaste-le legea şi vei fi şi tu liber.
          Da, liber fi-vei sa treci prin cicluriSa treci de cei e pazesc usa.
          Apoi imi vorbi al NOUALEA spunand: Eon dupa eon am existat, necunoscand VIATA şi negustand din moarte.
          Caci afla, omule, ca departe în viitor, Viata şi moartea se vor contopi cu TOTUL.
          Fiecare atat de perfect echilibrand pe celalalt Niciunul neexistand în Unicitatea TOTULUI.
          În oamenii acestui ciclu, forta vietii este raspandita, Dar viata în dezvoltarea ei devine una cu TOTUL.
          Aici, ma manifest în acest ciclu al vostru, Dar în acelasi timp sunt şi în viitorul timpului vostru.
          Pentru mine timpul nu exista, caci în lumea mea timpul nu exista, Caci fara forma suntem NOI.
          Viata nu avem NOI dar totusi existam, mai deplin, mai maret şi mai liberi decat tine.
          Omul e ca o flacara legata de un munte, Dar NOI vom fi intotdeauna liberi în ciclul nostru.
          Afla, omule, ca pe masura ce vei inainta în ciclul ce ti se intinde inainte-ti Viata insati va trece în intuneric şi doar esenta Sufletului va ramane.
          Apoi imi vorbi Maestrul OPT, zicand: Tot ce cunosti nu e decat o parte din putin.
          Inca nu ai ajuns la Maretie.
          Departe în spatiu unde LUMINA domneste Venit-am şi eu în LUMINA.
          Forma capatat-am dar totusi nu ca tine.
          Un corp de Lumina era forma mea fara de forma.
          Nu cunosc VIATA şi nici MOARTEA, dar sunt tousi Maestru a tot ce exista.
          Cauta sa gasesti calea printre piedici.
          Calatoreste pe drumul ce duce spre LUMINA.
          Imi vorbi din nou NOUA, zicand: Cauta sa gasesti calea spre infinit.
          Nu e imposibil sa-ti dezvolti o constiinta superioara.
          Caci atunci cand DOI va deveni UNUL Iar UNUL se va transforma în TOT, Atunci vei sti ca bariera s-a ridicat, şi ca te-ai eliberat de cale.
          Dezvolta-te de la forma la fara de forma.
          Si liber vei putea fi de cale.
          Astfel, de-a lungul secolelor ascultat-am, invatand calea spre TOT.
          Acum imi indrept gandurile spre TOT CE EXISTA.
          Asculta şi auzi cand te cheama.
          LUMINA, atottriumfatoare, Una cu TOTUL şi TOTUL cu UNUL, Curgi spre mine prin canal.
          Intra în mine ca sa ma pot elibera.
          Contopste-ma cu TOTUL, stralucind din intunecimea noptii.
          Elibereaza-ma de tot spatiu-timp, elibereaza-ma de Valul noptii.
          Eu, copilul LUMINII, poruncesc: eliberat din intuneric sa fiu.
          Fara de forma sunt pentru Sufletul-Lumina, fara forma dar stralucind totusi luminos.
          Stiu ca lanturiel intunericului trebuie sa fie sfaramate şi sa cada în fata luminii.
          Acum intelepciune iti ofer.
          Liber poti fi, omule, traind în lumina şi în stralucire.
          Nu-ti intoarce fata de la Lumina.
          Sufletul tau locuieste pe taramuri luminoase.
          Esti copilul Luminii.
          Indreapta-ti gandurile spre interior nu spre exterior.
          Gaseste-ti Sufletul-Lumina din interiorul tau.
          Afla ca tu esti MAESTRUL.
          Totul vine din interior.
          Indreapta-te spre taramurile luminii.
          Indreapta-ti gandul spre Lumina.
          Afla ca esti una cu Cosmosul, o flacara şi un Copil al Luminii.
          Acum insa te previn: Nu-ti lasa gandul sa se indeparteze.
          Sa stii ca lumina curge de-a pururi prin corpul tau.
          Nu te indrepta spe FRATII INTUNECATI ce vin de la FRATII INTUNERICULUI.
          Tine mereu ochii larg deschisi, şi sufletul în acord cu Lumina.
          Preia aceasta intelepciune şi apleaca-te asupra ei cu atentie.
          Asculta-mi Vocea şi conformeaza-te.
          Urmeaza calea spre lumina, şi vei deveni UNA cu calea.
          TABLITA 8
          Cheia Secretului Tie, omule, ti-am oferit invatatura mea.
          Tie ti-am oferit Lumina.
          Asculta şi primeste-mi intelepciunea Adusa din spatiu, din planuri de dincoace şi de dincolo.
          Om nu sunt caci m-am eliberat de dimensiuni şi planuri.
          În fiecare din acestea am alta corp.
          În fiecare, imi schimb forma.
          Acum stiu ca ce e fara forma e tot ce e din forma.
          Mareata e intelepciunea celor Sapte.
          Atotputernici sunt EI, Se manifesta prin puterea lor, Plini de forta de dincolo de timp şi spatiu.
          Asculta aceste cuvinte intelepte.
          Asculta-le şi transforma-le în ale tale.
          Descopera în ele ce e fara forma.
          Misterul nu e decat invatatura ascunsa.
          Cunoaste-o şi te vei desavarsi.
          Gaseste intelepciunea adanc ingropata Si devino stapanul intunericului şi al Luminii.
          Profunde sunt tainele ce te inconjoara, Ascunse sunt secretele Celor Batrani.
          Cauta printre CHEILE INTELEPCIUNII mele.
          Vei gasi cu siguranta calea.
          Poarta spre putere e tainica, dar cel care se desavarsesete o va primi.
          Priveste spre LUMINA! Frate al meu.
          Fii deschis şi vei primi.
          Grabeste pasul prin valea intunericului.
          Triumfa asupra locuitorului noptii.
          Indreapta-ti mereu ochii spre PLANUL LUMINII, şi vei deveni UNA cu LUMINA.
          Omul e în proces de transformare spre forme care nu sunt din aceasta lume.
          Se dezvolta catre timpul fara de forma, un plan din ciclul superior.
          Afla ca trebuie sa devii fara de forma inainte de a deveni LUMINA.
          Asculta, omule, vocea mea, care iti povesteste despre caile Luminii, Aratandu-ti calea spre desavarsire cand te vei contopi cu Lumina.
          Cauta tainele din centrul Pamantului.
          Invata LEGEA care exista, care tine stelele în echilibru Prin forta cetii primordiale.
          Cauta flacara VIETII PAMANTULUI.
          Scalda-te în flacara ei.
          Urmeaza calea pana cand şi tu vei deveni o flacara.
          Spune cuvinte fara sa le rostesti celor care locuiesc dedesubt.
          Intra în templul luminat în albastru şi scalda-te în focul vietii.
          Afla, omule, ca esti o fiinta complexa, De pamant şi foc.
          Permite-i flacarii tale sa straluce cu putere.
          Fii doar foc.
          Intelepciune e ascunsa în intuneric.
          Cand vei fi luminat de flacara Sufletului, Descopera intelepciunea şi fii NASCUT DIN LUMINA, Un Soare al Luminii fara forma.
          Cauta şi mai multa intelepciune.
          Gaseste-o în inima flacarii.
          Descopera asta doar prin truda iar Lumina se va revarsa în creierul tau.
          Asculta-mi vocea şi conformeaza-te.
          Rupe Valurile intunericului.
          Straluce ca o LUMINA pe CALE.
          Povestesc despre Stravechea Atlantida, Povestesc despre zilele Regatului Umbrelor, Povestesc despre venirea Copiilor umbrelor.
          De foarte departe au fost ei chemati de catre intelepciunea pamantenilor, Chemati cu scopul de a castiga mare putere.
          Inainte ca Atlantida sa existe, Erau oameni care explorau intunericul, Folosind magia neagra pentru a chema fiinte din lumea de sub noi.
          Au sosit astfel ele în acest ciclu.
          Fara nici o alta vibratie, existand nevazute de catre copii pamantenilor.
          Puteau exista în forma doar prin sange.
          Si puteau trai în lume doar prin om.
          În epocile trecute au fost cucerite de catre Maestri, şi conduse dedesubt în locul de unde venisera.
          Dar cateva au reusit sa ramana, ascunse în spatii şi planuri necunoscute omului.
          Au locuit în Atlantida ca umbre, aparand din cand în cand printre oameni.
          Cand sange se oferea veneau sa locuiasca printre oameni.
          Sub forma de oameni au aparut printre noi, dar doar la infatisare erau oameni.
          Cap de sarpe aveau de fapt dar oamenii ii vedeau la fel ca pe oameni.
          S-au insinuat în Consilii, luand forme asemanatoare oamenilor.
          Omorand prin puterea lor Stapanii regatelor, Preluandu-le infatisarea şi domnind peste oameni.
          Doar prin magie pueau fi descoperiti.
          Doar prin sunet li se putea vedea fata.
          Cautat-au ei din Regatul umbrelor Sa distruga omul şi sa domneasca în locul lui.
          Dar, afla omule, ca Maestrii erau atotputernici în magie, In stare sa ridice Valul de pe chipul sarpelui, în stare sa-l trimita la locul lui.
          Venit-au la om şi invatatu-l-au secretul, CUVANTUL pe care doar un om il poate pronunta.
          Repede apoi au ridicat Valul de pe fata sarpelui şi l-au alungat dintre oameni.
          Totusi, ai grija, sarpele traieste inca intr-un loc care se deschide uneori spre lume.
          Nevazuti merg printre noi în locuri unde ritualurile au fost rostite.
          Pe masura ce timpul se scurge, din nou vor lua infatisarea omului.
          Chemati pot fi ei de maestrul care stie albul şi negrul, Doar maestrul alb insa ii poate controla Si lega cat sunt sub forma de om.
          Nu cauta regatul umbrelor, caci raul va aparea cu siguranta.
          Caci doar maestrul luminii va trumfa asupra umbrei fricii.
          Afla, fratele meu, ca tema e un mare obstacol.
          Fii maestru al luminii intru toate, şi umbra va disparea.
          Asculta şi ia aminte la intelepciunea mea, glasul LUMINII e limpede.
          Nu cauta valea umbrei, iar LUMINA va aparea de la sine.
          Asculta, omule, intelepciunea mea profunda.
          Iti vorbesc de invataturi ascunse omului.
          Departe fost-am în calatoria mea prin spatiu-timp, Pana la capatul spatiului acestui ciclu.
          Da, am aruncat o privire la PAZITORII Barierei, Care il asteptau pe cel ce urma sa treaca de ei În acel spatiu unde timpul nu exista, Abia I-am simtit pe pazitorii ciclurilor.
          Ei se misca doar în unghiuri.
          Nu sunt eliberati de dimensiunile curbe.
          Ciudati şi inspaimantatori sunt PAZITORII Barierei.
          Urmaresc constiinta pana la marginile spatiului.
          Sa nu crezi ca vei scapa intrand în corp, Caci ei urmaresc cu repeziciune Sufletul în unghiuri.
          Doar cercul iti va oferi protectie, te va salva din ghearele LOCUITORILOR IN UNGHIURI.
          Odata, intr-un timp apus, m-am apropiat de mareata Bariera, şi am vazut pe tarmurile unde timpul nu exista, Formele fara de forma ale PAZITORILOR barierei.
          Ascunsi dincolo de timp i-am descoperit; Iar EI, simtindu-ma de la distanta, s-au ridicat, au scos un sunet ca de clopot care a putut fi auzit din ciclu în ciclu şi s-au deplasat prin spatiu catre sufletul meu.
          Fugit-am atunci repede din calea lor, inapoi de la capatul de neimaginat al timpului.
          Dar ei m-au urmarit continuu, miscandu-se în unghiuri ciudate necunoscute omului.
          Pe tarmurile gri al capatului TIMPULUI-SPATIU am gasit PAZITORII Barierei, Atacand Sufletul care incearca sa treaca dincolo de timp.
          Am fugit în cercuri inapoi în corp.
          Am fugit dar cu repeziciune m-au urmarit şi ei.
          Devoratorii m-au urmarit, cautand prin unghiuri sa-mi mistuie Sufletul.
          Afla, omule, ca Sufletul care provoaca Bariera poate fi inrobit De catre PAZITORII de dincolo de timp, tinut în robie pana cand acest ciclu se incheie Si lasat în urma cand constiinta pleaca.
          Intrat-am în corp.
          Am creat cercuri ce nu au unghiuri, Am creat forma care din forma mea a fost creata.
          mi-am transformat corpul intr-un cerc iar urmaritorii s-au pierdut în cercurile timpului.
          Cu toate acestea, cand ies din corp, trebuie sa fiu prudent oricand Sa nu ma misc în unghiuri caci altfel sufletul meu poate sa nu mai fie nicodata liber.
          Sa stii ca PAZITORII Barierei se misca doar în unghiuri Si niciodata pe curbele spatiului.
          Doar miscandu-te şi tu în curbe poti scapa de ei, Caci în unghiuri te vor putea urmari.
          Omule, ia aminte la ce-ti spun: Nu cauta sa deschizi poarta ce da dincolo de timp.
          Putini sunt cei care au reusit sa treaca de Bariera Catre LUMINA mai mare ce straluce dincolo.
          Caci trebuie sa stii ca de-a pururi locuitorii Cauta astfel de Suflete pentru a le inrobi.
          Asculta şi ia aminte, omule: Cauta sa te misti nu în unghiuri ci în curbe, Iar daca, în timp ce esti în afara corpului, Auzi un sunet ca un latrat de caine de vanatoare Rasunand clar, ca un clopot în fiinta ta, fugi inapoi în corp în cercuri.
          Dupa ce ai intrat în forma în care locuiesti, foloseste crucea şi cercul combinandu-le.
          Deschide gura şi foloseste-ti Vocea.
          Rosteste CUVANTUL şi vei fi eliberat.
          Doar cel care are LUMINA pe deplin poate spera sa treaca de pazitorii caii.
          Iar apoi trebuie sa se miste în curbe şi unghiuri ciudate Care sunt formate în directii necunoscute omului.
          Asculta şi ia aminte, omule: Nu incerca sa treci de pazitorii caii.
          Mai degraba cauta sa-ti sporesti Lumina şi pregateste-te sa-ti continui drumul.
          LUMINA este telul tau suprem, fratele meu.
          Cauta şi gaseste de-a pururi Lumina pe calea ta.
          TABLITA 9
          Cheia Libertatii Spatiului Asculta-mi vocea, omule, Ce te invata despre Intelepciunea şi Lumina acestui ciclu; Ce te invata cum sa alungi intunericul, Ce te invata cum sa aduci Lumina în viata ta.
          Cauta, omule, sa descoperi calea ce te duce spre VIATA eterna ca un SOARE.
          Iesi de sub valul intunericului.
          Cauta sa devii o Lumina în lume.
          Fa din tine un vas pentru Lumina, o tinta pentru Soarele acestui spatiu.
          Ridica-ti ochii catre Cosmos.
          Ridica-ti ochii spre Lumina.
          Rosteste cuvintele Locuitorului, cantul ce cheama Lumina.
          Canta cantecul libertatii.
          Canta cantecul Sufletului.
          Creaza inalta vibratie care te va face UNA cu Intregul.
          Fii una cu cosmosul.
          Contopeste-te cu Lumina.
          Fii un instrument al ordinii, o cale a LEGII pentru lume.
          Omule, LUMINA ta este marea LUMINA, care straluce prin umbra carnii.
          Trebuie sa te eliberezi de intuneric inainte de a te contopi cu LUMINA.
          Umbrele intunericului te inconjoara.
          Viata curge ca un suvoi prin tine.
          Omule, trebuie sa te ridici iar corpul tau va pleca departe Spre planurile care te inconjoara şi care sunt totusi Una cu tine.
          Priveste în jurul tau, omule.
          Vezi-ti propria lumina reflectata.
          Chiar şi în intunericul din jurul tau Lumina ta continua sa curga prin val.
          Cauta de-a pururi intelepciunea.
          Nu-i permite corpului tau sa te tradeze.
          Stai în calea Luminii.
          Alunga intunericul cu stralucirea ta.
          Sa stii ca intelepciunea e vesnica.
          Ea exista de cand a inceput TOTUL, faurind armonie din Legea ce exista pe CALE.
          Asculta, omule, la invatatura intelepciunii.
          Asculta vocea ce vorbeste despre timpul trecut.
          Iti voi dezvalui invataturi uitate, iti voi poveti despre intelepciunea ascunsa în trecut, Pierduta în mijlocul intunericului din jurul meu.
          Sa stii, omule, ca tu esti intruchiparea tuturor lucrurilor.
          Doar ca acest lucru a fost uitat, pierdut cand omul a fost inrobit, Legat şi ferecat în lanturile intunericului.
          Cu foarte mult timp în urma, am renuntat la trup.
          Am cutreierat liber prin imensitatea eterului, Inconjurand unghiurile ce-l tineau pe om în robie.
          Afla, omule, ca tu esti doar spirit.
          Corpul nu inseamna nimic.
          Sufletul e TOTUL.
          Nu-i permite corpului tau sa fie o inchisoare.
          Alunga intunericul şi calatoreste în Lumina.
          Renunta la trup, omule, şi elibereaza-te, fii cu adevarat o Lumina ce e UNA cu Lumina.
          Cand te vei fi eliberat din robia intunericului Si vei calatori în spatiu ca SOARE al LUMINII, Atunci vei afla ca spatiul nu e nelimitat Ci ca are granite sub forma de unghiuri şi linii curbe.
          Afla, omule, ca tot ceea ce exista E doar o reprezentare a lucrurilor şi mai marete care vor veni.
          Materia este fluida şi curge ca un fluviu, Transformandu-se constant dintr-un lucru în altul.
          Invatatura a existat de-a lungul epocilor; Nu a fost niciodata schimbata, desi a fost ingropata în intuneric; Nu s-a pierdut niciodata, desi a fost uitata de om.
          Sa stii ca în spatiul în care locuiesti Se afla alte spatii la fel de maret ca cel al tau, Impletite prin centrul materiei tale Dar totusi despartite în spatiile lor proprii.
          Intr-un timp demult uitat, eu THOTH, am deschis poarta, Am intrat în alte spatii şi am aflat secretele ascunse.
          Adanc în esenta materiei se afla ascunse multe secrete.
          Noua sunt la numar dimensiunile ce se intrepatrund, şi Noua sunt ciclurile spatiului.
          Noua sunt difuziunile constiintei Si Noua sunt lumile dintre lumi.
          Da, Noua la numar sunt Maestrii ciclurilor Care vin şi de deasupra şi de dedesubt.
          Spatiul e plin de lucruri ascunse, caci spatiul e impartit de timp.
          Cauta cheia catre timp-spatiu, şi vei deschide poarta.
          Sa stii ca prin spatiu-timp Constiinta exista cu siguranta.
          Desi e ascunsa invataturii noastre ea exista totusi de-a pururi.
          Cheia catre lumile din interiorul tau se gaseste doar în interiorul tau.
          Caci omul e poarta misterelor şi cheia care este Una cu Unul.
          Cauta în interiorul cercului.
          Foloseste CUVANTUL pe care ti l-am dezvaluit.
          Deschide poarta din interiorul tau, iar atunci cu siguranta vei trai şi tu.
          Omule, tu crezi ca traiesti, dar sa stii ca e doar viata în moarte.
          Caci atata vreme cat esti legat de corpul tau, pentru tine nu exista nici un fel de viata.
          Doar Sufletul e liber sa calatoreasca prin spatiu, şi are o viata care e cu adevarat viata.
          Restul nu e decat robie, o incatusare din care trebuie sa te eliberezi.
          Nu gandi ca omul e nascut pe pamant, desi s-ar putea sa vina de pe pamant.
          Omul e un spirit nascut în lumina.
          Dar, daca nu stie acest lucru, nu poate fi liber niciodata.
          Intunericul în inconjoara pe cel nascut în lumina.
          Intunericul inrobeste Sufletul.
          Doar cel ce cauta poate spera sa se elibereze.
          Umbre te inconjoara intunericul umple tot spatiul Straluce, LUMINA a omului-suflet.
          Umple intunericul spatiului.
          Esti copilul MARII LUMINI amintesteti asta şi vei fi liber.
          Nu adasta în umbra.
          Iesi din intunericul noptii Lumina, lasa-ti sufletul, tu SOARE NASCUT, Sa se umple cu maretia Luminii, eliberat din lanturile intunericului, Un Suflet care e UNU cu Lumina.
          Tu esti cheia intregii intelepciunii.
          În tine se afla tot timpul şi spatiul.
          Nu trai incatusat în intuneric.
          Elibereaza-ti forma de Lumina din noapte.
          Mareata Lumina ce umpli tot Cosmosul, curgi deplin catre om.
          Fa din corpul lui o torta de lumina care sa nu se stinga niciodata printre oameni.
          Departe în trecut, cautat-am intelepciune, invataturi necunoscute omului.
          Departe în trecut, am calatorit în spatiu acolo unde s-a nascut timpul.
          Cautat-am intotdeauna şi mai multa intelepciune Pentru a o adauga la cea pe care o aveam deja.
          Descoperit-am ca doar viitorul Detinea intelepciunea pe care o cautam.
          În jos, spre SALILE DIN AMENTI am calatorit, intelepciune şi mai multa cautand.
          Inrebat-am MAESTRII CICLURILOR despre calea spre intelepciunea pe care o cautam.
          Le-am adresat aceasta intrebare: Unde se afla sursa TOTULUI?
          Raspunsu-mi-a în tonuri preaputernice Vocea MAESTRULUI NOUA: Elibereaza-ti sufletul de corp şi vino cu mine în LUMINA.
          Iesit-am din corpul meu, O flacara palpaind în noapte.
          Stat-am în fata MAESTRULUI, scaldat în focul VIETII.
          Cuprins fost-am apoi de o forta, mai puternica de intelegerea omului.
          Aruncat fost-am în Abis prin spatii necunoscute omului.
          Vazut-am matritele Ordinii din haos şi unghiurile noptii.
          Vazut-am LUMINA, rasarind din Ordine şi auzit-am vocea Luminii.
          Vazut-am flacara Abisului, producand Ordine şi Lumina.
          Am vazut Ordinea nascandu-se din haos.
          Am vazut Lumina raspandind Viata.
          Apoi auzit-am vocea.
          Asculta şi intelege.
          Flacara este sursa tuturor lucrurilor, cea care contine toate lucrurile în stare latenta.
          Ordinea care a emis Lumina este CUVANTUL iar din CUVANT, SE NASTE VIATA şi existenta tuturor lucrurilor.
          Vocea vorbi din nou, spunand: VIATA din tine este CUVANTUL.
          Gaseste VIATA din tine şi vei avea puterea sa folosesti CUVANTUL.
          Indelung privit-am flacara-Lumina, revarsandu-se din Esenta Focului, Realizand ca VIATA e ORDINE şi ca omul e una cu focul.
          M-am intors în trup şi am stat din nou în fata celo Noua, Ascultand vocea Ciclurilor, vibrand de putere au vorbit ei: Afla, tu THOTH, ca VIATA nu e decat CUVANTUL FOCULUI.
          VIATA pe care o tot cauti nu e decat CUVANTUL din Lume ca un foc.
          Cauta calea spre CUVANT iar Puterile vor fi cu siguranta ale tale.
          Intrebatu-l-am apoi pe Noua: Maestre, arata-mi calea.
          Calea spre intelepciune.
          Arata-mi calea spre CUVANT.
          Imi raspunse el, MAESTRUL NOUA: Prin ORDINE vei gasi calea.
          Nu ai vazut ca CUVANTUL se naste din Haos?
          Nu ai vazut ca LUMINA se naste din FOC?
          Cauta şi în viata ta aceasta ordine.
          Echilibreaza-ti şi ordoneaza-ti viata.
          Potoleste-ti Haosul emotiilor şi vei avea ordine în VIATA.
          ORDINEA nascuta din haos Iti va aduce CUVANTUL SURSEI, Iti va aduce puterea CICLURILOR, şi va face din Sufletul tau o forta ce va traversa epocile, Un SOARE perfect din Sursa.
          Ascultat-am vocea iar cuvintele mi-au intrat adanc în suflet.
          Dintotdeauna cautat-am ordinea care sa ma poata apropia de CUVANT.
          Afla ca cel ce ajunge la el trebuie sa fie mereu în ORDINE pentru a putea Folosi CUVANTUL desi aceasta ordine nu a fost şi nici nu poate fi vreodata.
          Asculta aceste cuvinte, omule.
          Fa-le parte din viata ta.
          Cauta sa cuceresti aceasta ordine Si Unul cu CUVANTUL vei deveni.
          Straduieste-te sa obtii LUMINA pe calea Vietii.
          Cauta sa fii Unul cu SOARELE/starea.
          Cauta sa nu fii decat LUMINA.
          Gandeste-te doar la Unicitatea Luminii cu corpul omului.
          Afla ca totul e Ordine nascuta din Haosul nascut în lumina.
          TABLITA 10
          Cheia Timpului Asculta, omule. Invata din intelepciunea mea.
          Afla despre misterele adanc ascunse ale spatiului.
          Afla despre GANDUL ce creste în abis, Aducand Ordinea şi Armonia în spatiu.
          Afla, omule, ca tot ce exista fiinteaza doar datorita LEGII.
          Cunoaste LEGEA şi vei fi liber, nu vei mai fi niciodata inrobit de noapte.
          Departe, în spatii ciudate, calatorit-am în adancul abisului timpului, Pana cand mi s-a revelat totul.
          Sa stii ca misterul e mister doar cand el e invatatura necunoscuta omului.
          Dupa ce vei fi explorat toate misterele sufletului, Invatatura şi intelepciunea iti vor apartine cu siguranta.
          Cauta sa inveti ca TIMPUL este secretul prin care te poti elibera din acest spatiu.
          Indelung cautat-am eu, INTELEPCIUNE, intelepciunea; Si voi continua sa caut pana la sfarsitul eternitatii Caci stiu ca de-a pururi, se va indeparta de mine telul pe care doresc sa-l ating.
          Chiar şi MAESTRII CILCURILOR stiu ca nu si-au atins scopul inca, Caci cin intelepciunea lor ei stiu ca ADEVARUL se dezvolta neincetat.
          Odata, intr-un timp trecut, m-am adresat Locuitorului.
          L-am intreabt despre misterele timpului şi spatiului.
          I-am adresat intrebarea care clocotea în mine: Maestre, ce e timpul?
          Imi raspunse apoi, Maestrul: Afla, Thoth, ca la inceput Exista VID şi nefiinta, o nefiinta fara spatiu şi timp.
          În aceea nefiinta a aparut un gand, semnificativ, atottriumfator, Care a umplut VIDUL.
          Nu exista materie ci doar forta, o miscare, un vartej sau vibratie A gandului semnificatv care a umplut VIDUL.
          L-am intrebat pe Maestru: Acest gand era etern?
          Imi raspunse LOCUITOTUL, zicand: La inceput, gandul era etern Iar pentru ca gandul sa poata fi etern, trebuia sa existe şi timp.
          Astfel ca în gandul atottriumfator aparu LEGEA TIMPULUI.
          Da, timpul care exista în toate spatiile, care pluteste lin şi ritmic Care se afla de-a pururi intr-o stare fixa.
          Timpul nu se schimba dar toate lucrurile se schimba în timp.
          Pentru ca timpul e forta ce separa evenimentele.
          Timpul nu se afla în miscare dar tu te misti în timp Asa cum constiinta ta se misca intre evenimente.
          Da, prin timp exista o existenta UNICA eterna.
          Sa stii ca desi în timp esti despartit, esti totusi UNUL în toate timpurile existente.
          Inceta atunci vocea LOCUITORULUI, Iar eu plecat-am sa meditez asupra timpului.
          Caci stiam ca acele cuvinte erau pline de intelepciune Si ca ele erau o cale de a explora misterele timpului.
          Ades am reflectat la cuvintele LOCUITORULUI.
          Apoi cautat-am sa aflu secretul timpului.
          Descoperit-am ca timpul se misca în unghiuri ciudate.
          Totusi doar prin linii curbe puteam sa sper ca voi afla cheia Ce-mi va prmite sa am acces la timp-spatiu.
          Descoperit-am ca doar miscandu-ma în sus iar apoi spre dreapta Puteam sa ma eliberez din timpul miscarii.
          Iesit-am din corp, şi m-am deplasat cu miscari ce m-au schimbat în timp.
          Ciudate privelisti am mai vazut în timpul calatoriilor mele, Multe secrete mi s-au infatisat.
          Da, vazut-am inceputul omului, am aflat din trecut ca nimic nu e nou.
          Cauta, omule, sa afli calea ce duce prin spatii Care sunt formate în timpul ce va veni.
          Nu uita, omule, în timp ce cauti ca Lumina este telul pe care doresti sa-l atingi.
          Cauta Lumina pe calea ta iar telul tau va dura de-a pururi.
          Nu-ti lasa sufletul sa se intoarca spre intuneric.
          Sufletul sa-ti straluce, sa fii un Soare pe cale.
          Afla stralucirea nemuritoare, iti vei gasi intotdeauna Sufletul ascuns in Lumina, Niciodata inrobit de intuneric, stralucind de-a pururi ca un Soare al Luminii.
          Da, chiar daca e ascuns în intuneric sufletul tau, o scanteie a flacarii adevarate exista.
          Fii Unu cu cea mai mareata Lumina.
          Descopera în SURSA, SFARSITUL telului tau.
          Lumina e viata, caci fara mareata Lumina nimic nu poate exista vreodata.
          Afla ca în toata materia formata, sufletul Luminii exista intotdeauna.
          Da, chiar daca e ascunsa în intuneric lumina primordiala exista intotdeauna.
          O data am stat în SALILE DIN AMENTI Si am ascultat vocea MAESTRILOR DIN AMENTI, Rostind în tonuri ce rasunau în linistea de acolo, cuvinte atotputernice.
          Au cantat cantecul ciclurilor, cuvintele ce deschid calea catre dincolo.
          Da, am vazut marea cale deschisa şi am privit un moment catre dincolo.
          Vazut-am miscarea ciclurilor, la fel de imense pe cat putea transmite şi gandul SURSEI.
          Stiut-am atunci ca pana şi Infinitul se misca catre acelasi final de negandit.
          Vazut-am ca Cosmosul e Ordine şi o parte a unei miscari care se intinde în tot spatiul, O parte a unei Ordini a Ordinilor, miscandu-se constant intr-o armonie a spatiului.
          Vazut-am rotirea ciclurilor ca niste cercuri uriase pe cer.
          Stiut-am atunci ca tot ceea ce are fiinta creste pentru a intalni o alta fiinta Intr-o indepartata grupare a spatiului şi timpului.
          Stiut-am atunci ca în Cuvinte se afla puteri ce deschid planuri ascunse omului.
          Ca chiar în cuvinte sta ascunsa cheia ce va deschide calea spre ce e sus şi jos.
          Asculta, omule, acest cuvant pe care ti-l incredintez.
          Foloseste-l şi vei descoperi puterea din el cand il vei rosti.
          Spune cuvantul: "ZIN-URU" şi putere vei descoperi în el.
          Totusi trebuie sa intelegi ca omul este din Lumina şi ca Lumina este a omului.
          Asculta, omule, despre un mister mai ciudat decat toate cate se afla sub Soare.
          Afla, omule, ca tot spatiul e plin de lumi incluse în alte lumi; Da, una intr-alta dar totusi despartite de Lege.
          Pe cand ma aflam în cautarea intelepciunii, am deschis poarta ce LE desparte de om.
          Chemat-am din alte planuri ale existentei, Una care era mai frumoasa decat fiicele oamenilor.
          Da, am chemat-o din spatiu, sa straluce ca Lumina în lumea oamenilor.
          Folosit-am toba Sarpelui.
          Purtat-am roba rosie-aurie.
          Pusu-mi-am pe cap coroana de Argint.
          În jurul meu un cerc de cinabru stralucea.
          Ridicatu-mi-am bratele şi rostit invocatia Ce deschide calea spre planurile de dincolo, Strigat-am la MAESTRII SEMNELOR ce se aflau în caminele lor: Maestri ai celor doua orizonturi, cei ce paziti cele trei porti, Ce stati Unul la dreapta şi Unul la stanga în timp ce STEAUA urca pe tronul sau Si domneste peste semnul lui.
          Da, print intunecat din ARULU, deschide portile taramului intunecat, ascuns Si elibereaz-o pe cea pe care o tii captiva.
          Asculta-ti la mine, Maestri intunecati şi Maestri Luminati, Pe numele voastre secrete va numesc, nume pe care le stiu şi le pot pronunta, Ascultati-ma şi supuneti-va dorintei mele.
          Aprins-am apoi cu flacara cercul din jurul meu şi am strigat-O În planurile-spatiu de dincolo.
          Fiica a Luminii intoarce-te din ARULU.
          De sapte ori cate sapte ori trecut-am prin foc.
          Mancare nu am mancat.
          Apa nu am baut.
          Te chem din ARULU, din taramurile din EKERSHEGAL, Te chem, doamna a Luminii.
          Eliberata era acum de MAESTRII noptii, Libera sa traiasca în Lumina Soarelui pamantean, Libera sa traiasca ca şi copil al Luminii.
          Ascultati, copii mei.
          Magia este invatatura şi nu e decat Lege.
          Nu va temeti de puterea din voi caci ea se supune Legii ca şi stelele de pe cer.
          Sa stiti ca fara invatatura intelepciunea este magica şi nu vine din Lege.
          Dar sa stiti ca prin invatatura va puteti apropia şi mai mult de un loc in Soare.
          Ascultati, copii mei şi urmati-mi invatatura.
          Cautati continuu Lumina.
          Straluciti în lumea oamenilor, fiti o Lumina ce va straluci printre oameni.
          Urmati-mi şi insusiti-va magia mea.
          Sa stiti ca toata forta e a voastra daca doriti asta.
          Nu va temeti de calea ce va duce spre invatatura, Ci, dimpotriva, luminati calea intunecata.
          Lumina iti apartine, omule, e la indemana ta.
          Descatuseaza-te şi vei fi liber.
          Afla ca Sufletul tau traieste în sclavie Incatusat de temeri care te fac rob.
          Deschide ochii şi priveste mareata LUMINA-SOLARA.
          Nu te teme caci totul iti apartine.
          Teama este precum MAESTRUL intunecatului ARULU Pentru cel ce nu a infruntat niciodata teama intunericului.
          Da, sa stii ca teama are o existenta Creata de cei care sunt sclavii propriilor temeri.
          Eliberati-va din sclavie, copii mei, şi pasiti în Lumina glorioasei zile.
          Nu va indreptati niciodata gandurile spre intuneric Si veti deveni cu siguranta UNA cu Lumina.
          Omul nu e decat ce crede el ca e, un frate al intunericlui sau un copil al Luminii.
          Pasiti în Lumina, Copii mei.
          Pasiti pe calea ce duce spre Soare.
          Asculta intelepciunea mea.
          Foloseste cuvantul pe care ti l-am incredintat.
          Foloseste-l şi vei gasi cu siguranta putere şi intelepciune şi Lumina pentru a pasi pe cale.
          Cauta şi descopera cheia pe care ti-am incredintat-o Si vei fi de-a pururi un Copil al Luminii.
          TABLITA 11
          Cheia catre ce e Sus şi Jos Ascultati şi luati aminte, copii ai lui Khem, La cuvintele pe care vi le incredintez şi care va vor aduce Lumina.
          Sa stiti, oamenilor, ca I-am cunoscut pe parintii vostri, Da, parintii vostri de acum mult timp.
          Fara sa cunosc moartea am trecut prin toate epocile, Traind printre voi inca de la inceputuri.
          M-am straduit intotdeauna sa va conduc spre Lumina Marelui Suflet, Sa va scot din intunericul noptii.
          Aflati voi, oameni în mijlocul carora pasesc, Ca eu, Thoth, detin toata invatatura Si toata intelepciunea cunoscute de oameni din cele mai vechi timpuri.
          Pastrator fost-am al secretelor marelui popor, posesorul cheii ce duce spre viata.
          V-am crescut, copii mei, de cand va aflati în intunericul Zilelor de Demult.
          Asculatti acum cuvintele mele pline de intelepciune.
          Ascultati mesajul pe care vi-l aduc.
          Ascultati cuvintele pe care vi le incredintez, şi va veti ridica din intuneric spre Lumina.
          Departe, în trecut, cand am venit prima data la voi, v-am gasit ascunsi în pesteri.
          Ridicatu-v-am prin puterea şi intelepciunea mea Pana cand ati inceput sa straluciti ca oameni intre oameni.
          Da, v-am gasit fara de stiinta.
          Doar cativa erati mai presus de animale.
          V-am cultivat continuu scanteia constiintei voastre Pana cand intr-un tarziu ati luminat ca oameni.
          Va voi impartasi acum invatatura straveche ce depaseste gandirea rasei voastre.
          Aflati ca noi, cei din Marea Rasa Am detinut şi detinem inca cunostinte mai presus de cele ale omului.
          Intelepciune pe care am primit-o de la popoarele nascute printre stele, Intelepciune şi invatatura dincolo de puterea de intelegere a omului.
          Catre noi coborat-au maestrii intelepciunii La el de indepartati de noi precum sunt eu de voi.
          Ascultati acum intelepciunea pe care vreau sa v-o impartasesc.
          Folositi-o şi liberi veti fi.
          Sa stiti ca în piramida pe care am construit-o sunt Cheile ce va vor arata Calea spre viata.
          Da, trageti o linie de la marele chip pe care l-am construit, Catre varful piramidei, construita ca o poarta.
          Trageti inca o linie, opusa la acelati unghi şi directie.
          Sapati şi veti gasi ce am ascuns.
          Acolo veti gasi intrarea subpamanteana Catre secretele ascunse ininte ca voi sa deveniti oameni.
          Va voi spune acum despre misterul ciclurilor care se deplaseaza cu miscari ciudate pentru ce e finit, caci infinite sunt ele dincolo de intelegerea omului.
          Aflati ca sunt noua cicluri; Da, noua deasupra şi paisprezece dedesubt, Deplasandu-se în armonie catre locul de contopire care va exista intr-un timp viitor.
          Sa stiti ca Maestrii Ciclurilor sunt unitati de constiinta trimise sa uneasca Asta cu Totul.
          Au cel mai inalt nivel de constiinta dintre toate Ciclurile, lucrand în armonie cu Legea.
          EI stiu ca în timp totul va atinge perfectiunea, Neamiexistand nimic deasupra şi dedesubt, ci totul va fi Unu Intr-un Infinit perfect, o armonie a tuturor în Unicitatea Totului.
          Departe sub scoarta Pamantului în Salile din Amenti stau cei Sapte, Maestri ai Ciclurilor, Da, şi inca unul, Maestrul de dedesubt.
          Sa stiti totusi ca în Infinit nu exista nici sus nici jos.
          Dar intotdeauna exista şi va exista Unicitatea Tuturor cant totil va fi incheiat.
          Ades am sta inaintea Maestrilor Totului.
          Ades din fantana intelepciunii lor am baut si Mi-am umplut atat corpul cat şi Sufletul cu Lumina lor.
          Povestitu-mi-au despre cicluri şi despre Legea care le ofera ce trebuie pentru a exista.
          Da, mi-a vorbit Maestrul Noua, zicand: Thot, maret esti printre copii Pamanrului, dar exista secrete pe care nici tu nu le cunosti.
          Stii ca ai venit dintr-un spatiu-timp inferior acestuia Si stii ca vei calatori catre un spatiu-timp superior.
          Dar putine stii despre secretele ce se ascund în ele, Putine stii despre intelepciunea de dincolo.
          Sa stii ca tu, ca intreg, în aceasta constiinta nu esti decat o celula în proces de dezvoltare.
          Constiinta de sub tine se dezvolta continuu în sensuri diferite de cele pe care le cunosti.
          Da, desi intr-un spatiu-timp inferior tie, Ea se extinde în directii ce sunt diferite De cele ale tale.
          Caci trebuie sa stii ca ea se evolueaza ca rezultat al dezvoltarii tale Dar nu în acelasi fel în care te-ai dezvoltat tu.
          Evolutia ta trecuta şi prezenta au produs o cauza şi un efect.
          Nici o constiinta nu urmeaza calea celor dinaintea ei, Caci astfel totul ar fi doar o repetitie, de prisos.
          Fiecare constiinta, în ciclul în care exista isi urmeaza propria cale spre telul suprem.
          Fiecare joaca un rol în Planul Cosmosului.
          Fiecare joaca un rol catre telul suprem.
          Cu cat e mai indepartat ciclul, cu atat e mai mare invatatura lui şi capacitatea de a ingloba Legea în tot.
          Afla ca în ciclurile inferioare noua tu te ocupi de partile mai mici ale Legii În timp ce noi, cei din ciclul care se intinde la Infinit Ne straduim sa construim o Lege mai mareata.
          Fiecare are un rol de jucat în cicluri.
          Fiecare trebuie sa-si desavarseasca opera.
          Ciclul inferior tie nu ti-e inferior totusi ci e format doar pentru o nevoie ce exista.
          Caci trebuie sa stii ca fantana intelepciunii ce produce ciclurile cauta continuu Sa afle noi puteri.
          Sa stii ca invatatura se castiga doar prin practica, Iar intelepciunea provine doar din invatatura Si astfel sunt create cilurile de catre Lege.
          Sunt unelte cu ajutorul carora se obtine invatatura Pentru Planul Legii care este Sursa Totului.
          Ciclul inferior nu e cu adevarat inferior ci doar diferit în spatiu şi timp.
          Constiinta de acolo lucreaza şi testeaza lucruri mai mici decat cele ce esti tu.
          Si aşa cum tu cultivi lucruri mai marete, la fel deasupra ta sunt cei ce cultiva şi ei Ca şi tine, alte legi.
          Diferenta ce exista intre cicluri rezida doar în capacitatea de a lucra cu Legea.
          Noi, cei care existam în cicluri superioare celui al tau, suntem cei ce au aparut primii Din Sursa şi care au castigat, în trecerea prin Timp-spatiu, capacitatea de a folosi Legile Mai Marelui ce sunt mai presus de intelegerea omului.
          Nimic nu e cu adevarat inferior tie ci doar se afla intr-o operatie diferita a Legii.
          Priveste în sus sau în jos, vei gasi acelasi lucru.
          Caci totul nu e decat o parte a Unicitatii care sta la baza Sursei Legii.
          Constiinta care se afla sub tine este o parte a ta aşa cum şi noi suntem o parte din tine.
          Tu, ca şi copil nu ai avut invatatura pe care ai acumulat-o crescand.
          Compara ciclurile cu omul în calatoria lui de la nastere la moarte Si vei vedea în ciclul inferior tie copilul cu invatatura pe care o are; Apoi priveste-te adult, avansand în invatatura pe masura ce timpul trece.
          Priveste-ne şi pe noi, copii ajunsi la maturiate Cu invatatura şi intelepciunea acumulate odata cu trecerea anilor.
          La fel, Thoth, sunt şi ciclurile constiintei, copii în diferite momente ale dezvoltarii, Totusi toate provenind de la aceasi Sursa, Intelepciunea, şi toate la Intelepciune reintorcandu-se.
          Inceta apoi sa-mi vorbeasca El şi se aseza în linistea obisnuita Maestrilor.
          Apoi imi vorbi din nou, zicand: "Thoth, mult timp am petrecut Noi în Amenti, pazind flacara vietii din Sali.
          Afla totusi ca suntem parte a Ciclurilor noastre cu Vederea noastra ajungand la ele şi mai departe.
          Da, stim ca din toate, nimic nu conteaza cu exceptia evolutiei Datorate Sufletului nostru.
          Stim ca carnea e efemera.
          Lucrurile pe care oamenii le respecta nu inseamna nimic pentru noi.
          Nu cautam nimic ce are legatura cu corpul ci doar cu starea de perfectiune a Sufletului.
          Cand voi, oamenii, veti invata ca nimic în afara evolutiei Sufletului nu conteaza, Abia atunci veti fi liberi cu adevarat din robie, liberi sa lucrati în armonie cu Legea.
          Afla, omule, ca trebuie sa tintesti spre perfectiune, caci doar aşa iti vei atinge scopul.
          Desi ar trebui sa stii ca nimic nu e perfect, totusi ar trebui sa fie tinta şi scopul tau.
          Inceta din nou vocea lui Noua, iar cuvintele se scufundara în constiinta mea.
          Acum, caut şi mai multa intelepciune ca sa pot fi perfect în Lege cu Totul.
          Curand cobor în Salile din Amenti pentru a trai sub recea floare a vietii.
          Tu, cel ai primit invatatura, nu ma vei mai vedea.
          Totusi trai-voi de-a pururi în intelepciunea pe care ti-am oferit-o.
          Tot ceea ce e omul, exista datorita intelepciunii lui.
          Tot ceea ce va fi omul, e rezultatul cauzei lui.
          Asculta-mi acum vocea şi devino mai maret decat omul obisnuit.
          Ridica-ti ochii, lasa Lumina sa-ti inunde fiinta, Fii de-a pururi un Copil al Luminii.
          Doar prin stradanii vei evolua catre Planul unde Lumina e Totul.
          Fii maestrul tuturor celo ce te inconjoara.
          Nu te lasa niciodata condus de efectele vietii tale.
          Creaza apoi cauze şi mai perfecte iar în timp vei deveni un Soare al Luminii.
          Liber, lasa-ti sufletul sa se inalte de-a pururi, eliberat din robia şi lanturile noptii.
          Ridica-ti ochii spre Soarele de pe cerul-spatiu.
          Permite-i sa fie un simbol al vietii.
          Aminteste-ti ca esti Lumina Mareata, perfect în sfera ta proprie, Unde esti liber.
          Nu cauta niciodata inspre intuneric.
          Ridica-ti ochii spre spatiul de deasupra.
          Libera lasa-ti flacara sa arda şi vei fi un Copil al Luminii.
          TABLITA 12
          Legea Cauzei şi a Efectului şi Cheia Profetiei Asculta, omule, cuvintele intelepciunii mele, Asculta vocea lui Thoth, atlantul.
          Stapanit-am Legea spatiului şi timpului.
          Cunostinte am acumulat despre timpul viitor.
          Astfel stiu ca omul în miscarea lui prin spatiu-timp va fi de-a pururi Una cu Totul.
          Sa stii, omule, ca viitorul e ca o carte deschisa pentru cel ce stie sa citeasca.
          Fiecare efect va aduce cu sine şi cauza lui Caci fiecare efect provine din cauza primordiala.
          Afla ca viitorul nu e fix sau stabil ci variaza pe masura ce cauza produce efectul.
          Cerceteaza cauza pe care o creezi, şi vei descoperi cu siguranta ca totul e efect.
          Asa ca omule, fii sigur ca efectele pe care le produci Sunt intotdeauna cauzele unor efecte şi mai perfecte.
          Afla ca viitorul nu e fix ci ca el urmeaza vointa omului pe masura ce acesta se misca Prin miscarile spatiului-timp catre telul unde incepe un timp nou.
          Omul poate citi viitorul doar prin intermediul cauzelor care produc efecte.
          Cauta în interiorul a ceea ce a produs cauza şi vei descoperi cu siguranta efectele.
          Asculta, omule, cand iti vorbesc despre viitor, despre efectul ce urmeaza cauza.
          Sa stii ca omul în calatoria lui spre lumina Cauta de-a pururi sa se elibereze din noaptea ce-l inconjoara, Precum umbrele ce inconjoara stelele pe cer si, la fel ca şi stelele de pe cerul-spatiu, şi el Va straluci din umbra noptii.
          Destinul sau il va conduce mereu spre inainte pana va deveni Una cu Lumina.
          Da, desi calea pe care o are de strabatut se afla în mijlocul umbrelor, Inaintea lui straluce de-a pururi Marea Lumina.
          Chiar daca intunecat ii va fi drumul va infrange Umbrele ce zboara în jurul lui precum noaptea.
          Departe în viitor, vad omul ca nascut din Lumina, Eliberat de intunericul ce inrobeste Sufletul, Traind în Lumina fara lanturile intunericului Care sa acopere Lumina care e de fapt Lumina Sufletului sau.
          Afla, omule, ca inainte de a realiza acest lucru Multe umbre ale intunericului vor cadea asupra Luminii tale Incercand sa stinga Lumina Sufletului care se zbate sa fie libera.
          Mareata e lupta dintre Lumina şi intuneric, veche de epoci şi totusi noua intotdeauna.
          Totusi, intr-un timp departe în viitor Lumina va fi Totul iar intunericul va fi invins.
          Asculta, omule, cuvintele mele pline de intelepciune.
          Pregateste-te iar Lumina ta nu va fi umbrita.
          Omul s-a ridicat şi a decazut la fel cum noile valuri de constiinta curg dinspre marele Abis de sub noi spre Soarele telului sau.
          Voi, copii mei, v-ati ridicat de unde va aflati, adica cu putin deasupra animalelor, Iar acum sunteti cei mai mareti dintre oameni.
          Totusi inaintea voastra au fost altii mai mareti decat voi.
          Si, la fel cum altii, inaintea voastra au decazut, şi voi veti ajunge la un sfarsit.
          Iar peste taramul unde locuiti acum, barbarii vor veni iar Lumina se va ridica.
          Uitata va fi intelepciunea-straveche, dar va trai totusi ascunsa oamenilor.
          Da, pe pamantul pe care il numiti Khem, rase vor aparea şi vor disparea.
          Uitati veti fi de copii omului.
          Voi va veti fi mutat intr-un spatiu-stelar dincolo de voi Lasand în urma acest loc în care ati locuit.
          Sufletul omului se misca mereu spre inainte, nefiind legat de nici o stea.
          Ci indreptandu-se de-a pururi spre maretul tel unde se va contopi cu Lumina Totului.
          Sa stiti ca veti merge mereu inainte, impinsi de Legea cauzei şi a efectului Pana cand, în cele din urma, ambele vor deveni Unu.
          Da, omule, dupa ce vei fi disparut, vor veni altii în locul unde ai trait tu.
          Invatatura şi intelepciunea vor fi uitate cu totul şi doar amintirea Zeilor va supravietui.
          Asa cum eu sunt pentru voi un Zeu datorita invataturii mele, La fel şi voi veti fi Zeii viitorului Datorita invataturii voastre care va fi cu mult deasupra celei pe care o vor avea ei.
          Aflati totusi ca în toate epocile omul va avea acces la Lege oricand doreste.
          Epocile viitoare vor fi martorele reinvierii intelepciunii Pentru cei care vor mosteni locul tau pe aceasta stea.
          Ei, la randul lor, vor capata intelepciune Si vor invata sa alunge intunericul cu ajutorul Luminii.
          Mult vor trebui sa se zbata totusi de-a lungul epocilor Pentru a se bucura de libertatea Luminii.
          Apoi asupra omului se va abate marele razboi Ce va cutremura Pamantul şi il va indeparta de la drumul sau.
          Da, iar apoi Fratii Intunecati vor incepe razboiul dintre Lumina şi intuneric.
          Cand omul va fi cucerit din nou oceanul şi va zbura în aer cu aripi asemeni pasarilor; Cand va fi invatat sa struneasca fulgerul, atunci va incepe timpul razboiului.
          Mare va fi batalia, mare razboiul dintre intuneric şi Lumina.
          Natii se vor ridica impotriva natiilor Folosind fortele intunericului ca sa distruga Pamantul.
          Arme puternice vor nimici pamantenii pana cand jumatate din popoare vor disparea.
          Atunci vor veni fii Diminetii şi vor decreta pentru copii oamenilor: Oameni, incetati lupta impotriva fratilor vostri.
          Doar aşa veti putea ajunge la Lumina.
          Incetati cu neincrederea, fratii nostri, şi urmati calea stiind ca e cea dreapta.
          Atunci oamenii vor inceta lupta, frate contra frate şi tata contra fiu.
          Atunci se va ridica stravechea casa a poporului meu Din locul ei, de sub undele intunecate ale oceanului.
          Din acel moment va incepe Epoca Luminii iar toti oamenii vor cauta Lumina telului.
          Atunci Fratii Luminii vor conduce oamenii.
          Alungat fi-va intunericul noptii.
          Da, copiii omului vor inainta spre marele tel.
          Copii ai Luminii vor deveni.
          Flacara flacarii vor fi de-a pururi Sufletele lor.
          Invatatura şi intelepciunea vor fi ale omului În marea epoca caci el se va apropia de flacara nemuritoare, Sursa intregii intelepciuni, locul inceputului care e Una cu sfarsitul tuturor lucrurilor.
          Da, intr-un timp nenascut inca, toate vor deveni Una şi Una va fi Totul.
          Omul, o flacara perfecta a acestui Cosmos, va ajunge intr-un loc printre stele.
          Da, va pleca chiar din acest spatiu-timp în altul aflat dincolo de stele.
          Indelung m-ati ascultat, Copiii mei, Indelung ati ascultat intelepciunea lui Thoth.
          Acum plec dintre voi spre intuneric.
          Acum ma indrept spre Salile din Amenti, ca sa locuiesc acolo în viitor cand Lumina Va veni din nou la oameni.
          Sa stiti totusi ca spiritul meu va fi de-a pururi cu voi, Calauzindu-va pasii pe calea Luminii.
          Pastrati cu grija secretele pe care vi le incredintez Iar spiritul meu va va pazi cu siguranta de-a lungul vietii voastre.
          Priviti tot timpul calea ce duce spre intelepciune.
          Pastrati Lumina drept tel de-a pururi.
          Nu va inlantuiti Sufletul în robia intunericului; Lasati-l sa zboare liber spre stele.
          Acum va las pentru a merge sa locuiesc în Amenti.
          Fiti copiii mei în aceasta viata şi în urmatoarea.
          Va veni timpul cand şi voi nu veti mai cunoaste moartea, Traind de-a pururi ca o Lumina intre oameni.
          Paziti intrarea în Salile din Amenti.
          Paziti secretele pe care le-am ascuns printre voi.
          Nu lasati intelepciunea sa ajunga la barbari.
          Secreta sa o pastrati pentru cei ce cauta Lumina.
          Acum plec.
          Primiti binecuvantarea mea.
          Urmati-mi calea şi veti urma Lumina.
          Armonizati-va Sufletul cu Marea Esenta.
          Constiinta voastra sa fie Una cu Marea Lumina.
          Chemati-ma atunci cand aveti cu adevarat nevoie de mine.
          Rostiti-mi numele de trei ori la rand: Chequetet, Arelich, Volmalites.
          TABLITA 13
          Cheile Vietii şi Mortii Asculta, omule, intelepciunea.
          Asculta Cuvantul care te va umple de Viata.
          Asculta Cuvantul care va alunga intunericul.
          Asculta vocea care va alunga noaptea.
          Secrete şi intelepciune am oferit copiilor mei; Invatatura şi putere venite din vechime.
          Nu stii ca totul se va deschide Cand vei descoperi unicitatea tuturor lucrurilor?
          Una vei deveni cu Maestrii Secretelor, Cuceritori ai Mortii şi Maestri ai Vietii.
          Da, vei afla despre floarea din Amenti Despre floarea vietii ce straluceste în Sali.
          În Spirit vei ajunge în Salile din Amenti Si vei aduce inapoi intelepciunea ce traieste în Lumina.
          Sa stii ca poarta spre putere e secreta.
          Sa stii ca poarta spre viata trece prin moarte.
          Da, prin moarte dar nu aşa cum stii tu moartea Ci o moarte care e viata şi care e foc şi Lumina.
          Doresti sa cunosti secretul adanc ascuns?
          Priveste în sufletul tau unde se afla invatatura.
          Afla ca în tine e ascuns secretul, Sursa vietii şi a mortii.
          Asculta omule, în timp ce-ti impartasesc secretul, In timp ce iti revelez secretul celor vechi.
          Adanc în inima Pamantului se afla floarea, Sursa Spiritului Care tine totul în forma proprie.
          Afla ca Pamantul e viu aşa cum tu esti viu în propria-ti forma formata.
          Floarea Vietii este precum propriul tau loc al Spiritului şi curge prin Pamant Asa precum al tau curge prin forma ta; Daruind viata Pamantului şi copiilor lui, reinnoind Spiritul din forma în forma.
          Acesta este Spiritul care este forma corpului tau, modelandu-se în propria lui forma.
          Afla, omule, ca forma ta e duala, echilibrata în polaritate desi formata în propria forma.
          Afla ca atunci cand Moartea se apropie cu repeziciune de tine, Acest lucru se intampla doar pentru ca echilibrul tau este zdruncinat.
          Se intampla doar pentru ca un pol s-a pierdut.
          Sa stii ca secretul vietii din Amenti este secretul refacerii echilibrului polilor.
          Tot ceea ce exista are forma şi traieste datorita Spiritului vietii din poli.
          Nu intelegi ca în sufletul Pamantului se afla echilibrul tuturor lucrurilor care exista Si au fiinta pe suprafata lui?
          Sursa Spirirului tau este atrasa din centrul pamantului Caci în forma pe care o ai tu esti una cu Pamantul.
          Cand vei fi invatat sa-ti pastrezi echilibrul propriu Atunci vei atrage echilibrul Pamantului.
          Vei exista atunci în acelasi timp cu Pamantul, Schimbandu-ti forma doar cand se va schimba şi Pamantul.
          Nu vei mai cunoaste moartea ci vei fi una cu aceasta planeta, Pastrandu-ti forma pana totul va disparea.
          Asculta, omule, secretul pe care ti-l incredintez Astfel incat nici tu sa nu mai cunosti schimbarea.
          Asaza-te o ora în fiecare zi cu capul orientat spre locul unde se afla polul pozitiv (nord).
          În fiecare zi timp de o ora capul tau trebuie sa fie indreptat spre polul negativ (sud).
          În timp ce capul e indreptat spre nord pastreaza-ti mintea intre piept şi cap.
          Iar cand capul este indreptat spre sud, pastreaza-ti gandurile intre piept şi picioare.
          Pastreaza-te în echilibru odata la sapte zile iar echilibrul tau va fi mai puternic ca oricand.
          Da, daca esti batran, corpul tau se va simti revigorat Iar puterea ta va deveni ca cea a unui tanar.
          Acesta este secretul stiut de Maestri prin care tin la distanta Moartea.
          Nu uita sa urmezi calea pe care ti-am aratat-o, caci atunci cand vei fi trecut de 100 de ani Neglijand-o, vei atrage Moartea.
          Asculta-mi cuvintele şi urmeaza calea.
          Pastreaza-ti echilibrul şi traieste în viata.
          Asculta-mi vocea, omule.
          Asculta intelepciunea care te fereste de Moarte.
          Cand la sfarsitul sarcinii incredintate vei dori sa pleci din aceasta viata, Treci în planul unde Sorii Diminetii traiesc şi fiinteaza ca şi Copii ai Luminii.
          Treci fara durere şi fara regrete în planul unde exista Lumina eterna.
          Mai intai intinde-te cu capul spre est.
          Asaza-ti mainile suprapuse peste Sursa vietii tale (plexul solar).
          Asaza-ti constiinta în centrul vietii.
          Rasuceste-o şi desparte-o spre nord şi spre sud.
          Trimite jumatate spre nord.
          Iar cealalta jumatate spre sud.
          Desfa-te din stransoarea fiintei tale Iar din forma ta scanteia argintie isi va lua zborul în sus spre Soarele diminetii, Pentru a se uni cu Lumina de unde a izvorat.
          Acolo va straluci pana cand dorinta se va crea.
          Apoi se va intoarce intr-un loc şi intr-o forma.
          Afla omule ca astfel trec marile Suflete dupa voia lor, dintr-o viata în alta.
          La fel se intampla şi cu Avatarul Care moare atunci cand doreste şi traieste atunci cand doreste.
          Asculta omule şi soarbe din intelepciunea mea.
          Invata secretul care e Stapanul Timpului.
          Invata cum cei pe care ii nu,esti Maestri sunt capabili sa-ti aminteasca vietile trecute.
          Maret e secretul dar totusi usor de stapanit, Dandu-ti astfel posibilitatea de a stapani timpul.
          Cand moartea se va apropia de tine nu te teme, amintesteti ca esti stapanul Mortii.
          Relaxeaza-ti corpul, elimina orice tensiune.
          Asaza-ti în inima flacara Sufletului tau.
          Repede apoi indreapta-l spre resedinta triunghiului.
          Asteapta un moment apoi indreapta-te spre tel.
          Acesta, telul tau, este locul dintre sprancene, Locul unde memoria vietii trebuie sa fie pastrata.
          Pastreaza aici flacara, în lacasul creierului Pana cand degetele mortii iti vor cuprinde Sufletul.
          Astfel cand te vei petrece din viata, Amintirile din acea viata vor trece şi ele.
          Atunci trecutul va fi unua cu prezentul.
          Astfel toate amintirile vor putea fi pastrate.
          Vei fi liber de orice regres.
          Lucrurile din trecut vor trai şi în prezent.
          TABLITA 14
          Suplimentar Ia aminte omule la profunda intelepciune ascunsa, Pierduta pentru oameni inca în timpul Locuitorilor, Pierduta şi uitata de oamenii acestei epoci.
          Afla ca acest Pamant nu e decat un portal, pazit de puteri necunoscute omului.
          Maestrii Intunericului ascund intrarea ce duce spre taramul Paradisului.
          Afla ca drumul spre sfera din Arulu E presarat cu bariere ce se deschid doar celor nascuti din Lumina.
          Pe Pamant, eu sunt pastratorul cheilor ce deschid portile catre Taramul Sacru.
          Prin puterile ce sunt mai presus de mine, hotarasc sa las aceste chei lumii omului.
          Inainte sa plec, va ofer Secretele prin care va puteti elibera din sclavia intunericului, Prin care puteti scapa din incatusarea carnii ce v-a legat, şi prin care puteti sa va ridicati din intuneric spre Lumina.
          Afla ca sufletul trebuie sa fie curatat de tot ce e intunecat Inainte de a putea intra pe portile ce duc spre Lumina.
          Astfel, va las toate Secretele pentru ca ele sa poata fi oricand descoperite.
          Da, desi omul poate cadea în intuneric, Lumina va straluci de-a pururi ca o calauza.
          Ascunsa în intuneric, invaluita în simboluri, Calea spre portal va fi intotdeauna descoperita.
          În viitor, omul va refuza sa accepte aceste secrete Dar cel ce va cauta va gasi intotdeauna calea.
          Ascultati cum va dezvalui Secretul, Ascultati simbolurile Secretului pe care vi le-am incredintat.
          Faceti din el o religie caci doar astfel esenta lui va dainui.
          Exista doua zone intre aceasta viata şi Suprema Viata, Prin care calatoresc Sufletele care pleaca de pe acest Pamant; Duat, caminul puterilor iluziei; Sekhet Hetspet, Caminul Zeilor.
          Osiris, simbolul pazitorului portalului, Cel care intoarce din drum sufletele celor nedemni.
          Dincolo se intinde sferaputerilor nascute din paradis, Arulu, taramul unde au ajuns Inteleptii.
          Acolo, cand imi voi incheia menirea printre oameni, Voi merge sa ma alatur Inteleptilor din stravechiul meu camin.
          Sapte sunt la numar casele celor Atotputernici; Trei pazesc portile fiecarei case din intuneric; Cincisprezece sunt caile ce duc spre Duat.
          Doisprezece sunt caminele Maestrilor Iluziei, Indreptate în patru directii, fiecare diferita.
          Patruzeci şi doua sunt marile puteri, care judeca Moartea ce cauta poarta.
          Patru sunt Fii lui Horus, Doi sunt paznicii Estului şi Vestului lui Isis, mama care isi apara copii, Regina lunii, reflectand Soarele.
          Ba este esenta care traieste de-a pururi.
          Ka este Umbra pe care omul o cunoaste drept viata.
          Ba nu apare pana cand Ka nu se incarneaza.
          Acestea sunt secretele ce trebuie pastrate de-a lungul epocilor.
          Sunt chei catre viata şi Moarte.
          Ascultati acum secretul secretelor: Aflati de cercul fara de inceput şi fara de sfarsit, Forma Celui ce e Una şi în acelasi timp se afla în toate.
          Ascultati-l, faceti ce va spune şi astfel veti merge pe aceeasi cale pe care merg şi eu.
          Secret în Secret, şi totusi fara de secret pentru cel nascut din Lumina, Secretul tuturor lucrurilor vi-l voi dezvalui acum.
          Voi infatisa un secret pentru initiat Dar usa intelegerii lui va fi complet inchisa pentru profan.
          Trei este secretul şi vine din marele unu.
          Ascultati iar Lumina va va scalda.
          În preistorie, existau trei unitati.
          În afara lor, nimic nu exista.
          Acestea reprezinta echilibrul, sursa creatiei: Un Dumnezeu, un Adevar, un punct al libertatii.
          Cele trei provin din ceea ce formeaza echilibrul: Toata viata, toata bunatatea, toata puterea.
          Trei sunt calitatile lui Dumnezeu în caminul lui de Lumina: Putere infinita, Intelepciune Infinita, Iubire Infinita.
          Trei sunt puterile date Maestrilor: De a transforma raul, de a sustine bunatatea, de a folosi discernamantul.
          Trei lucrui trebuie sa faca oricand Dumnezeu: Sa-si manifeste puterea, intelepciunea şi iubirea.
          Trei sunt puterile ce creaza toate lucrurile: Iubire Divina ce contine invatatura perfecta, Intelepciune Divina ce cunoaste toate mijloacele posibile, Putere Divina detinuta prin vointa unita a Iubirii şi Intelepciunii Divine.
          Trei sunt starile existentei: Starea Luminii unde nu se afla decat Dumnezeu, şi doar Dumnezeu poate sa o traverseze; Starea de Haos în care toate lucrurile apar prin excelenta din moarte; Starea de Constiinta în care toate lucrurile izvorasc din viata.
          Toate lucrurile ce au viata se afla în trei stadii de existenta: Haos sau moarte, libertate în omenie şi fericire Paradisiaca.
          Trei nevoi controleaza toate lucrurile: Inceputul în Marea Profunzime, starea de haos, desavarsire cereasca.
          Trei sunt caile sufletului: Om, Libertate, Lumina.
          Trei sunt obstacolele: Lipsa stradaniei pentru a obtine invatatura; Non atasamentul fata de Dumnezeu; Atasamentul fata de rau.
          Si în om se manifesta trei.
          Trei sunt Regii puterilor din interior.
          Trei sunt camerele secretelor, Gasite şi totusi nedescoperite în corpul omului.
          Asculta acum despre cel ce s-a eliberat, Liber e din stransoarea vietii sa mearga spre Lumina.
          Cunoscand izvorul primordial, lumi i se vor deschide.
          Da, nici maca rPortile din Arulu nu-i vor fi inchise.
          Ai grija insa, omule ce vrei sa intri în Paradis.
          Daca vei fi nedemn de acest lucru ar fi mai bine sa cazi în foc.
          Afla ca cei curati trec prin flacara pura.
          La fiecare rotatie a cerurilor ei se imbaiaza în fantanile Luminii.
          Asculta omule acest secret: Cu mult timp în urma, am locuit în Vechea Atlantida.
          Acolo în Templu, am sorbit din Intelepciune, Ce curgea ca dintr-o fantana de Lumina.
          Locuitorul mi-a oferit cheia pentru a accede la Lumina din Marea lume.
          Am stat în fata Celui Sfant ce sedea în mijlocul florii de foc.
          Ascuns era de fulgere intunecate, caci altfel Sufletul meu ar fi fost spulberat de Glorie.
          De la picioarele Tronului sau precum diamantul Se rostogoleau patru rauri de foc din scaunelul pentru picioare, Se rostogoleau prin canalele norilor spre lumea Omului.
          Plin era locul cu Spirite Ceresti.
          Minune a minunilor era palatul Instelat.
          Deasupra cerului, precum un curcubeu de Foc şi Raze de Lumina, Erau formate spiritele.
          Cantau gloriile Celui sfant.
          Apoi din mijlocul Focului se auzi o voce: Priveste Gloria Cauzei primordiale.
          Am privit acea Lumina, ce era mai presus de orice intuneric, Reflectata în propria-mi fiinta.
          Am ajuns, aşa cum se cuvenea, la Dumenzeul Dumnezeilor, Spiritul-Soare, Suveranul sferelor Soarelui.
          Exista unul, chiar Primul, Ce nu are inceput, Ce nu are sfarsit; Care a creat toate lucrurile, Care guverneaza totul, Care e bun, Care e drept, Care ilumineaza, Care sprijina.
          Atunci dinspre tron, aparu o mare stralucire, Inconjurandu-mi şi ridicandu-mi sufletul prin puterea ei.
          Cu repeziciune m-am miscat apoi prin spatiile Ceresti, Mi s-a aratat secretul secretelor, Mi s-a aratat inima Secreta a cosmosului.
          Fost-am purtat spre taramul din Arulu, Ajungand în fata Maestrilor din Caminele lor.
          Deschis-au ei Usa pentru ca eu sa pot arunca o privire la haosul primordial.
          S-anfiorat sufletul meu la vederea ororii, şi s-a intors din oceanul de intuneric.
          Apoi am inteles menirea barierelor, am inteles existenta Maestrilor din Arulu.
          Doar ei cu echilibrul lor Infinit puteau sta în calea haosului.
          Doar ei puteau pazi creatia lui Dumnezeu.
          Apoi trecut-am de cercul celor opt.
          Vazut-am toate sufletele care au invins intunericul.
          Am vazut splendoarea Luminii în care locuiau.
          Tanjit-am sa am şi eu un loc în acel cerc dar tanjit-am şi dupa calea pe care am ales-o, Atunci cand am ajuns în Salile din Amenti şi mi-am ales menirea.
          Trecut-am apoi din Salile din Arulu spre spatiul pamantesc unde se afla corpul meu.
          M-am ridicat din pamantul în care ma odihneam.
          Am stat în fata Locuitorului.
          Am confirmat ca voi renunta la Dreptul meu Pana cand imi voi incheia sarcina pe Pamant, Pana cand Epoca intunericului va fi de domeniul trecutului.
          Asculta omule, cuvintele pe care ti le incredintez.
          În ele vei descoperi Esenta Vietii.
          Inainte de a ma intoarce în Salile din Amenti, trebuie sa te invat Secretul secretelor Cum şi tu te poti ridica spre Lumina.
          Pastreaza-le şi pazeste-le, Ascunde-le în simboluri, Astfel incat profanul sa rada şi sa renunte.
          În orice zona, da forma secretelor.
          Fa calea sa fie dificil de parcurs.
          Astfel cei slabi şi nehotarati vor fi respinsi.
          Astfel secretele vor fi ascunse şi pazite, Pastrate pana cand roata se va intoarce.
          Prin epoci intunecate, asteptand şi veghind, spiritul meu va ramane în taramul ascuns.
          Cand cineva va trece toate incercarile din exterior, Cheama-ma cu ajutorul cheii pe care o detii.
          Atunci eu, Initiatorul, voi raspunde, şi voi veni din Salile Zeilor din Amenti.
          Atunci il voi primi pe cel initiat şi ii voi dezvalui cuvinte pline de putere.
          Asculta şi ia aminte la ce-ti spun: Sa nu-mi aduci pe nimeni lipsit de intelepciune, Cu inima impura sau care nu are un scop bine definit.
          Altfel iti voi lua inapoi puterea de a ma chema din locul unde ma odihnesc.
          Acum mergi şi cheama-ti fratii Ca sa pot astfel impartasi intelepciunea care sa-ti lumineze Calea cand eu nu voi mai fi aici.
          Vino în camera de sub templul meu.
          Nu manca timp de trei zile.
          Acolo iti voi oferi esenta intelepciunii astfel incat cu putere sa stralucesti intre oameni.
          Acolo iti voi impartasi secretele astfel incat şi tu sa te ridici catre Ceruri Om-Zeu în Adevar ca şi în esenta sa fii.
          Pleaca acum şi lasa-ma sa-i chem pe cei pe care ii stii dar totusi nu ii cunosti.
          TABLITA 15
          Secretul Secretelor Adunati-va acum, copiii mei, şi ascultati Secretul Secretelor Care va va da puterea de a descoperi omul-Zeu din voi Care va va oferi calea spre viata Vesnica.
          Deschis vorbi-voi despre Secretele Dezvaluite.
          Nu va voi oferi vorbe cu mai multe intelesuri.
          Ascultati cu atentie acum, copiii mei.
          Ascultati şi urmati cuvintele pe care vi le ofer.
          Mai intai voi vorbi despre lanturile intunericului Care va leaga de sfera Pamantului.
          Intunericul şi lumina sunt de acelasi fel, difera doar în aparenta.
          Caci amandoua provin din sursa primordiala.
          Intunericul inseamna dezordine.
          Lumina inseamna Ordine.
          Intunericul transformat e lumina Luminii.
          Acesta este, copiii mei, scopul vostru ca fiinte: Transformarea intunericului în lumina.
          Ascultati acum secretele naturii, Relatiile pe care le stabileste viata cu Pamantul unde locuieste.
          Aflati ca în stare normala sunteti tripartiti, Fizic, astral şi mental la un loc.
          Trei sunt calitatile fiecarei stari; Noua cu totul, precum sus aşa şi jos.
          În partea fizica sunt aceste canale, sangele care se misca sub forma de vartej, Obligand inima sa bata continuu.
          Magnetismul care se deplaseaza prin nervi Poarta energiile catre toate celulele şi tesuturile.
          Akasa ce curge prin canale, subtila dar totusi fizica, completeaza canalele.
          Fiecare din cele trei stari este în acord cu celelalte Fiecare în parte influentand viata corpului.
          Ele formeaza cadrul scheletal prin care curge eterul subtil.
          A le stapani inseamna sa detii Secretul Vietii din corp.
          Corp care poate fi parasit doar prin vointa detinatorului Atunci cand scopul sau în viata a fost atins.
          Trei sunt starile Astralului, Mijlocitor intre sus şi jos; Nu tine de fizic, nu tine de Spiritual, Dar capabil sa se deplaseze în sus şi în jos.
          Trei sunt starile Mintii, Purtatoare a Vointei Celui Maret.
          Judecator al Cauzei şi Efectului în viata ta.
          Astfel este alcatuita fiinta tripartita Condusa de sus de catre puterea lui patru.
          Deasupra şi dincolo de starea tripartita a omului Se afla taramul Sinelui Spiritual.
          Patru sunt starile lui Stralucind în fiecare plan de existenta, Dar treisprezece cu totul, Numarul mistic.
          Pe baza calitatilor omului sunt Fratii: Fiecare dirijeaza dezvoltarea fiintei, Fiecare e un canal al Celui Maret.
          Pe Pamant omul este sclav, legat de spatiul şi timpul planului pamantesc.
          Inconjurand fiecare planeta, o unda vibratorie, il leaga de planul sau de existenta.
          Cu toate acestea în interiorul sau se afla cheia eliberarii, In el poate fi descoperita libertatea.
          Dupa ce ti-ai eliberat sinele din corp, Ridica-te spre cele mai indepartate margini ale planului tau pamantesc.
          Rosteste cuvantul Dor-E-Lil-La.
          Apoi, pentru o vreme, Lumina ta va fi ridicata, liber vei fi ca sa treci de barierele spatiului.
          Timp de jumatate de soare (6 ore), liber vei putea trece de barierele planului pamantesc, Vei putea vedea şi afla pe cei ce se afla dincolo de tine.
          Intr-adevar spre lumi superioare vei putea trece.
          Descopera-ti propriile posibilitati de dezvoltare, Afla toate vietile viitoare ale Sufletului pe Pamant.
          Incatusat esti în corpul tau dar prin putere poti fi liber.
          Acesta este Secretul prin care sclavia va fi inlocuita de libertatea ta.
          Linisteste-ti mintea.
          Relaxeaza-ti corpul: Constientizeaza doar eliberarea din carne.
          Centreaza-ti fiinta catre scopul spre care tanjesti.
          Gandeste tot timpul ca vei fi liber.
          Gandeste acest cuvant La-Um-I-L-Ganoover Si permite-i sa-ti rasune în minte.
          Lasa-te purtat de sunet spre locul unde tanjesti sa ajungi.
          Elibereaza-te din incatusarea carnii dupa propria vointa.
          Ascultati cel mai mare dintre secrete: Cum puteti intra în Salile din Amenti, In locul unde sunt cei nemuritori, aşa cum am facut şi eu, şi sa stati în fata Maestrilor.
          Intindeti-va corpul la orizontala.
          Calmati-va mintea astfel incat nici un gand sa nu va deranjeze.
          Puri trebuie sa fiti în minte cat şi în scop caci altfel veti da gres.
          Aduceti în minte imaginea Salilor din Amenti aşa cum am descris-o in Tablitele mele.
          Doriti-va din tot sufletul sa fiti acolo.
          Vizualizati-va stand în fata Maestrilor.
          Pronuntati, mental, urmatoarele cuvinte pline de putere: Mekut-El-Shab-El Hale-Sur-Ben-El-Zabrut Zin-Efrim-Quar-El.
          Relaxati-va mintea şi corpul.
          Apoi fiti siguri ca sufletul vostru va fi chemat.
          Acum va voi da Cheia spre Shamballa, locul unde Fratii mei locuiesc în intuneric: Dar un intuneric plin cu Lumina Soarelui, Intunericul Pamantului dar Lumina a Spiritului, calauze pentru voi dupa ce eu voi pleca.
          Asezati-va corpul aşa cum v-am invatat.
          Indreptati-va spre barierele locului ascuns şi indepartat.
          Stati în fata portilor şi a paznicilor lor.
          Ridicati barierele pronuntand aceste cuvinte: Eu sunt Lumina. Intuneric nu e deloc în mine.
          Eliberat sunt din sclavia noptii.
          Deschideti-mi calea celor Doisprezece şi Unu, ca sa pot trece catre taramul intelepciunii.
          Iar cand va vor refuza, caci cu siguranta va vor refuza, Porunciti-le sa va deschida calea rostind cuvintele: Eu sunt Lumina. Pentru mine nu exista bariere.
          Deschideti, va poruncesc, prin Secretul Secretelor Edom-El-Ahim-Sabbert-Zur Adom.
          Atunci, daca ale voastre cuvinte au fost numai şi numai Adevarul, Barierele vor cadea în fata voastra.
          Acum va las, copiii mei.
          În jos, şi totusi în sus, spre Salile din Amenti voi merge.
          Straduiti-va sa gasiti calea catre mine, copiii mei Si cu adevarat fratii mei veti deveni.
          Astfel imi inchei scrierile. Chei fie ele pentru cei ce vor veni dupa mine.
          Dar doar pentru cei ce cauta intelepciunea mea, Caci doar pentru acestia mi-s Cheia şi Calea.


                                                                     SFÂRŞIT